Kurs ovlašćeni knjigovođa - akademski online

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
26.09.2023.
Trajanje kursa:
4+1 meseca gratis dostupna aplikacija 24 h ,provera naloga od strane mentora
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

30%
popust
CENA: 51100 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 73000 din
Popust važi do: 30-11-2023

Opis kursa

Online kurs Ovlašćeni knjigovođa - napredni akademski 29-ta. Generacija

Cena kursa 73000,00 akcijski popusti od -30%  za uplate u celosti 51100

trajanje kursa 5+1  meseca gratis 

izrada sertifikata 5000,00

 plaćanje do 5 mesečnih rata 

Moguće je raditi bilo gde na bilo kom računaru (nema ograničenja ) dostupna aplikacija  24 sata 

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava vođenje poslovne knjige u društvima sa specifičnim poslovnim promenama. Kurs potpuno obučava za odmah primenljivo znanje za posao za visokovrednovane  računovodstvene poslove  u srednjim  i velikim kompanijama. 

Online koncept  bez dolaska u školske učionice učite 100% od vaših kuća

Knjigovodstveni kursevi - online napravljeni su tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, a za Vas je kreiran pristup na naš sajt. Efekat je isti kao da radite ručno!

Priključi se!

Izgled kursa 

Sadržaj:

Edukacija :

1. Ovladavanjem potrebnog znanja za polaganje za sticanje znanja za polaganje za sertifikat Revizor kod Komore za ovlašćenih revizora Novo  POTREBNIH za  dobijanje dozvole  za otvaranje knjigovodstvene agencije ili produžewnja obavljanja od 01.01.2023 godine 

Metode i način rada 

1 inindividualni pristup obrade 

2. Strukrura nastavnog dana: sadržaj

2.1 Sadržaj :lekcija-nastavna jedinica,prilozi uz lekcije test

a) Nastavna jedinica : široko obuhvatan kratak i sažeti tekst napravljen u vidu praktikuma nema ulogu da proširuje vidike 

b) Prilozi uz lekcije Široko obuhvatni tekstovi pravne prirode napravljeni tako da proširuju  potrebu za novim saznanjima  usmereni  linkovoima na tačno segmetirane i targetirane delove zakonskih propisa

c)Test; kratak i dobro targetirana kratka pitanja  na koja se očekuje odgovor 

Izgled aplikacije 

edukacija:

1. Lekcije, testovi 

2. Vežbe aplikacija uputstva

LEKCIJE I TESTOVI 

1. Osnovna :

1.poreska i zakonodavna regulativa poslovnih promene uvirtuelne firme 

 2. VEZBE Glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

 • a)  Praktičan rad u aplikaciji vodjenje ručnog knjigovodstva virtuelna firma sa više delatnosti 
 • b) Metod :Analitički  sveobuhvatni studiozni  pristup učenju jasno usmeren i predvidiv  
 •  
 • Sadržaj:vežbe,podvežbe, moduli , uputstva ,provera uradjenog 
 • Vežbe i podvežbe : Obuka za 22 knjigovodstvena posla( razdvojeni na operacje 

 Moduli 

 1. Prenos početnog stanja (početni bilans),  
 2. Knjigovodstveno evidentiranje maloprodaje (nabavka, prodaja, uplata pazara u blagajnu pazara),
 3. Rexport u prvom postupku.  Plaćanja obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika,
 4. Plaćanja i naplata ugovorima o prenosu obaveza i potraživanja cesija, asignacija, pruzimanje duga,
 5. Primljeni avansi, 
 6. Proizvodnja, dorada i obrada  bez klase 9,
 7. Knjigovodstveno evidentiranje otkupa deviza iz banke,
 8. Lizing Ugovor o nabavci opreme sa valutnom klauzulom obračun i knjiženje istih, 
 9. Obračun i  isplata zarada i ugovora (kontiranje zarada  i ugovora, bolovanje, PREKO 30 DANA  Ugovor o delu,(podnošenje odgovarajućih obrazaca – poreskih prijava), naplata refundacije za  bolovanje, 
 10. Evidentiranje manjka i viška opreme i prodaja opreme,(popisne liste ,odluke kontiranje i knjiženje )
 11. Izrada PPPDV i POPDV (NOVI OBRAZAC)
 12. 12.Obračun poreske amortizacije i njen uticaj na poreski bilans, izrada poreskog bilansa,
 13. Predzaključna knjiženja,
 14. Izrada kompleta finansijskih izveštaja  za srednja pravna lica, bilans uspeha, bilans stanja, statističke promene na kapitalu i bilans tokova gotovine.i podnošenje PDP obrasca i PDPakontacoije 
 15. Izrada kompleta finansijskih izveštaja za velika pravna lica 
 16. Izrada i podnošenje poreskih prijava  

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija).

 Knjigovodstveni kursevi - online sastoje se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Knjigovodstveni kursevi - online predstavljaju vođenje poslovnih knjiga virtuelnog PROIZVODNOG  Društva. Kurs se sastoji od ukupno 22 lekcije u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Provera uradjenog 

 Provere se vrše nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 1.  Prva provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 1 - 6
 2. Druga   provera nakon  za grupu vežbi od 7 - 8
 3. Treća  provera  za grupu   -9;
 4. Četvrta  provera grupe  vežbi  10 do 12;
 5. Peta  provera nakon za vežbe od 13 do 16;
 6. Šesta  provera za vežbe od 17 do 20;
 7. Sedma provera kontrola uradjenih  finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com