Kurs knjigovodstva ovlašćeni knjigovođa - online

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
28.10.2021.
Trajanje kursa:
4+ 1 mesec gratis korišćenje aplikacije 24 sata Obezbedjen mentor za svakog polaznika
Vreme održavanja:
na raspolaganju 24h
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

30%
popust
CENA: 42000 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 60000 din
Popust važi do: 31-10-2021

Opis kursa

 

 

Postanite vlasnik najvećeg potencijala u zvanju ovlašćeni knjigovodja.Omogućite sebi da aktivno krojite svoju budućnost ,imajući u rukama, ovakav zanat u današnjem vremenu zlatom vredan.

Mi smo uz vas

       

Knjigovodstveni  kurs Ovlašćeni knjigovođa - klasični online 28-ta generacija

Kurs se odrzava online putem interneta nasoftverskoj  aplikaciji ručno vodjenjem virtuelne firme 

Cena kursa 60000,00 -30%popusta  42000,00 

 Trajanje kursa 4+1 mesec gratis 

Izrada sertifikata 5000,00 dinara

plaćanje na 3 rate 

Ovaj kurs je logični nastavak kursa samostalni knjigovođa online ili ofline, odžava se isključivo online priprema za polaganje ispita za međunarodnu sertifikaciju. Omogućen pristup bazi

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava vođenje poslovne knjige u društvima sa specifičnim poslovnim promenama. Kurs potpuno obučava za odmah primenljivo znanje za posao za visokovrednovane računovodstvene poslove u srednjim i velikim kompanijama. 

Online kursevi kao i ofline kreirani su po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika.

Kompetentnost polaznika nakon završetka kursa

Kurs ovlašćeni i knjigovođa obezbeđuje viši i nivo znanja za srednja i velika  preduzeća.

Potrebna znanja pre pohadjanja kursa

 Za pristupanje kursu zahteva se najmanje viša  stručna sprema i završen kurs samostalni knjigovodja online ili offline 

Autori kursa 

1. Nada Zlatković dipolomirani ekonomista,sa sertifikatima:1ovlašćeni revizor i stećačajni upravnik

2. Jelena Bogdanović master strategiskog menadžmenta

Šta ćete znati kada završite kurs?

Bićete osposobljeni da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, i lizing imovine, kapitala Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača .Voditi  knjigovodstvo maloprodaje; Voditi blagajnu. Voditi knjigovodstvo proizvodnje;(raditi obračun proizvodnje Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna  plaćanja Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati lizing rate. Sastaviti platne liste i obračunavati zaradei bolovanja ;obračunati: poreza i doprinosa na zarade i naknade . Obračunati naknade po ugovorima:  (o delu autorskih i ugovorai)

kreirati poslovne knjige Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost, Knjižiti manjkove i viškove Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizacij i knjižiti porseke razlike Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list Vršiti izradu financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije i standarda financijskog izvještavanja. Izradjivati i podnositi:Poreski bilans, Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine. Izrađivaćete i podnositi Prijavu za poreza na dobit i akontacija Podnositi relevantne poreske prijave :pppdv i popdv za porez na dodatu vrednost 

Koje zakone ćete savladati?

Osnove zakona savladanih u predhodnom kursu samostalni knjigovodja i to : Zakona o računovodstvu i medjunarodne standarde izveštavanja ,Zakona o Reviziji ,zakona o porezu na dodatu vrednost sa propratnim pravilnicima ,zakon o socijalnim doprinosima i zakon o porezu na dohodak gradjana ,zakonima o spolnotrgovinskom poslovanu i deviznom poslovanju NA OVOM KURSU ĆETE DUBLJE PROUČAVATI I TUMAČITI  

Izgled I  Edukacija

Lekcije i testovi su kreirani tako da polaznik stekne osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15 testova - provera teoretske edukacije.

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

1. Online kurs - VEŽBE

2. Ručno knjigovodstvo

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.1Aplikacija se sastoji od ukupno 20 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija) ukupno 20 glavnih vezbi sa 1 DO 8 podvežbi - što je ukupno 90 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

2.3Mašinsko evidentiranje dokumentacije

kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS)

Provere urađenog od strane nastavnika

TEST PITANJA

Nastavna učila

Lekcije, testovi aplikacija,

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća 
 2. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade
 3. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga 
 4. Obuhvatanje obaveza i potraživanja
 5. Maloprodaja nabavka prodajal,blagajna pazara (uplata isplata)
 6. Proizvodnja  bez klase 9 
 7. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem 
 8. Tekući računi  naplata avansa ,plaćanja po osnovu ugovora o asignaciji i cesiji i preuzimanje duga
 9. Obračuni,isplata  i podnošenje prijava za zarade bolovanja ,porodilje ,
 10. obračun  isplata  i podnošenje prijava za ugopvore  o delu  ,apsolutna prava
 11. Plaćanje lizing rate i kamate,valutne klauzule  
 12. knjiga KPR 1, KIR 1 I PPPDV za dva perioda  
 13. avansna plaćanja  knjiženje u Knjiga KPR  I KIR
 14. IZRADA NOVOG OBRASCA POPDV 
 15. Rexportni poslovi  zakonodavna regulativa devizna plaćanja ,otkupom deviza 
 16. poreska regulativa export poslova  knjiženje u KPR ,KIR i PPPDV 3
 17. Otuđenje osnovnih sredstava knjiženje manjka i prodaje opreme 
 18.  lizing poslovi knjiženje obračuna i plaćanja rata
 19. Knjiženje prodaje i  manjka osnovnog sredstva 
 20. poreska amortizacija i knjiženje poreskih razlika
 21. Izrada finansijskih izveštaja, Bilansa uspeha, bilansa stanja, anex, promene na kapitalu priliv i bilans tokova gotovine
 22. Poreski bilans 

Glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

Knjigovodstveni kursevi - online napravljeni su tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, a za Vas je kreiran pristup na naš sajt. Efekat je isti kao da radite ručno!Priključi se!

Izgled kursa

1. Online kurs Edukacija

lekcije i testovi su kreirani tako da polaznik stekne osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2. Online kurs -VEŽBE:Ručno knjigovodstvo

METOD RADA 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Knjigovodstveni kursevi - online sastoje se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Knjigovodstveni kursevi - online predstavljaju vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Praćenje rada polaznika vrši dodeljeni mentor 

Provere se vrše nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 • Prva provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 1 - 8
 • Druga provera nakon vežbe 9 za od -9;
 • Treća provera nakon vežbe 12 za vežbe 10 do 12;
 • Četvrta provera nakon vežbe 16 za vežbe od 13 do 16;
 • Peta provera nakon vežbe 20 za vežbe od 16 do 20;

Nakon odrađenih 20 vežbi, pristupa se izradi finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu i to:
I Izrada finansijskih izveštaja: BU, BS, Bilans promena na kapitalu; bilans tokova hotovine.

Ispit

ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.

Predmeti:

1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja ) 

2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja ) 

3.. Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme ) 

 

Cena sertifikata je 4500,00 dinara.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com