Kurs i obuka za računovođu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
09.06.2023.
Trajanje kursa:
60-115 školskih časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: od 22500 din

Opis kursa

Kurs za računovođu

Koliko je računovođa bitan za jednu firmu jasno govori i podatak da gotovo svaka kompanija koja drži do visokog kvaliteta poslovanja ima zaposlenog i računovođu, ali vrlo često i čitav sektor računovodstva, u kome pored ostalih rade i oni. Zapravo se smatra da je računovodstvo oslonac svake kompanije, a nevezano za to čime se ona bavi i da li spada u red srednjih, manjih ili većih preduzeća.

Upravo zato što osoba koja je zaposlena na radnoj poziciji računovođe treba da poseduje osnovno znanje o vođenju poslovnih knjiga, kao i o izradi finansijskih izveštaja za pravna lica, te bi trebalo i da je upoznata sa svim segmentima koji podrazumevaju izradu finansijskih izveštaja, kurs i obuka za računovođu koji se organizuju od strane Akademije Oxford su naročito dobro posećeni.

Osnovni uslov koji polaznik zainteresovan za sticanje ovog zvanja treba da ispuni se odnosi na prvom mestu na završenu srednju školu i to je poželjno da bude gimnazija društveno - jezičkog smera, mada je moguće da ovaj kurs pohađaju i polaznici sa završenom bilo kojom srednjom školom, a koji imaju interesovanje da se bave ovim poslom.

Vrlo je važno naglasiti da osoba koja je zaposlena na poslovima računovođe treba da poseduje optimalno znanje korišćenja računara, ali bi trebalo i da ima znanje makar jednog stranog jezika i to najpre engleskog. U slučaju da imate želju da pohađate kurs i obuku za računovođu, ali ne posedujete ova znanja, u prilici smo da vam ponudimo i da pohađate specijalizovane kurseve kako engleskog i drugih stranih jezika, tako i one koji su namenjeni usavršavanju rada na računaru.

Ova obuka se odvija u svim našim poslovnicama i to prema jasno utvrđenom planu, stim da se prijavljivanje može izvršiti direktno u našim poslovnicama i to u toku cele kalendarske godine, a u njihovo radno vreme. Ukoliko vam, ipak takav način prijavljivanja iz bilo kog razloga ne odgovara, nudimo vam i mogućnost da odabranu poslovnicu kontaktirate telefonski i da se na taj način prijavite. Isto tako, imate priliku da svoje podatke pošaljete na zvaničan mejl organizatora ove obuke i upravo da na taj način izvršite prijavljivanje za pohađanje kursa.

Moramo da naglasimo i to da po završetku pohađanja pomenute obuke, a nakon polaganja završnog ispita, polaznici stiču sertifikat koji se u skladu sa zakonom upisuje u njihovu radnu knjižicu.

Polaznik je u obavezi da prilikom upisa potpiše ugovor sa organizatorom obuke, stim da je potrebno da tom prilikom ima uz sebe i relevantan lični dokument sa fotografijom. A u slučaju da je lična karta, odnosno pasoš ili, pak vozačka dozvola putem koje želi da bude izvršena identifikacija, čipovana taj polaznik je u obavezi da priloži i očitan lični dokument koji je poneo.

Šta podrazumeva obuka i kurs za računovođu?
Nastavni plan i program po kome se sprovodi ovaj kurs je u potpunosti usklađen sa trendovima koji su na globalnom nivou prisutni u računovodstvenim poslovima. Tako da će polaznici proći i kroz teorijski, ali i kroz praktičan deo i na taj način usavršiti svoje znanje, a koje će vrlo brzo po završetku pohađanja ove obuke moći da primenjuju u praksi i to na najbolji mogući način.

Osnovni cilj koji obuka i kurs za računovođu imaju pred sobom jeste da se svaki polaznik u potpunosti osposobi da samostalno obavlja ove poslove, tako da će oni moći na najbolji mogući način da odgovore na sve izazove koji ih u ovom interesantnom poslu očekuju. Ipak, moramo da naglasimo da se od polaznika koji žele da steknu sertifikat, odnosno da pohađaju ovu obuku očekuje da imaju odlične sposobnosti organizacije, a zatim i da su pedantni o radu, ali isto tako bi trebalo i da imaju razvijen timski duh, uzevši u obzir da ovaj posao to od njih svakako zahteva. Isto tako bi trebalo da svi zainteresovani polaznici budu svesni da posao računovođe vrlo često ume da bude i zahtevan, jer se posebno u vreme izrade finansijskih izveštaja radi pod pritiskom, pa se svakako očekuje da budu spremni i za takve situacije.

Svi predavači koji su zaduženi za sprovođenje ove obuke su ne samo kvalifikovani, već i iskusni, tako da će polaznicima na najbolji mogući način predstaviti različite vrste pravilnika i zakonskih propisa, a koje oni moraju da poštuju. Potom će ih naučiti i kako se sastavljaju bilansi stanja i uspeha, odnosno na koji način se prave finansijski izveštaji. Izuzetno je važno da naglasimo i to da posao računovođe zahteva ne samo izradu, već i zavođenje, odnosno takozvano arhiviranje različitih vrsta dokumentacija, tako da kurs i obuka za računovođu predviđaju i upoznavanje polaznika sa tim poslovima.

Uzevši u obzir da je sve veći broj računovođa koji koriste određene specijalizovane softvere za obavljanje ovog posla, to će svi polaznici imati prilike da se tokom trajanja ove obuke upoznaju i sa korišćenjem takvog softvera, a predavači će ih upoznati i sa načinom funkcionisanja elektronskog plaćanja. Takođe će da nauče i na koji način treba voditi poslovne knjige, ali i kako funkcioniše interna kontrola, odnosno revizija, te na koji način se pripremaju dokumenta kod eksterne revizije, jer oni vrlo često učestvuju i u poslovima pripreme dokumentacije za takve vrste provera.

Poseban segment ove obuke je usmeren na izradu završnih računa, a sa kojima će se takođe svi polaznici upoznati na najbolji mogući način. A tom prilikom će im profesori predstaviti i sve zakonske odredbe koje su u ovom trenutku važeće, a koje se uglavnom odnose na predaju završnih računa, budući da se to sada sve vrši elektronski. Uzevši u obzir da posao računovođe podrazumeva i da on mora da izvrši, a zatim i da pripremi određene vrste analiza, ukoliko se to od njega zahteva, polaznici će tokom trajanja ove obuke biti upoznati i sa izradom određenih poslovnih analiza.

Kada bude završena obuka i kurs za računovođu, svaki polaznik koji je ispunio osnovni zahtev, to jest koji je prisustvovao većem delu ove obuke, tačnije koji je pohađao preko 80% nastave ima pravo da polaže završni ispit. Naglašavamo da je, kao organizator kursa, Akademija Oxford dužna da polaznicima obezbedi literaturu iz koje će se pripremati za njegovo polaganje, to jest određeno skriptu ili, pak priručnik. Završni ispit podrazumeva polaganje pisanog, kao i usmenog dela, stim što se usmeni deo ovog ispita sastoji i od praktične provere. U ovom slučaju, praktični deo podrazumeva rešavanje zadataka na konkretnom knjigovodstvenom softveru, a obično je reč o dva do četiri zadatka.

Kada kandidat bude položio završni ispit, on će postati i vlasnik sertifikata, odnosno uverenja i dodatka sertifikatu, koji je apsolutno validan. Uzevši u obzir da je od 01. januara 2016. uvedeno elektronsko upisivanje sertifikata u radne knjižice, to se ovo može izvršiti samo za one polaznike koji se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak, ukoliko polaznik koji pohađa kurs i obuku za računovođu nije nezaposlen, on ima pravo da sertifikat koji stekne preda svom poslodavcu, stim da u onom trenutku kada bude bio na evidenciji nezaposlenih lica ima pravo da zahteva od da mu bude omogućeno upisivanje sertifikata u radnu knjižicu, a u skladu sa važećim pravilima.

Uz sve navedeno, Akademija Oxford kandidatima koji su eventualno već imali prilike da pohađaju ovu ili neku drugu obuku, odnosno koji su stekli znanja u ovoj oblasti, a nisu polagali ispit provere znanja, nudi mogućnost da polažu samo završni ispit, to jest da naši stručnjaci u skladu sa pravilima izvrše relevantnu proveru znanja, a kako bi im omogućili da steknu sertifikat.

Što se tiče praktičnog dela ove obuke, moramo da naglasimo da polaznicima nudimo mogućnost da samostalno organizuju pohađanje praktične nastave, ali u tom slučaju mi nismo odgovorni za njen kvalitet. Isto tako, oni imaju mogućnosti da praktični deo ove obuke pohađaju u onoj kompanijia sa kojom mi ostvarujemo saradnju.

Kako se odvija nastava na kursu za računovođu?
Akademija Oxford svakom zainteresovanom polazniku pruža mogućnost da odluči koju vrstu obuke želi da pohađa, uzevši u obzir da kurs i obuka za računovođu podrazumevaju najpre grupnu nastavu, a zatim i individualnu. Isto tako, nudimo im i mogućnost da pohađaju obuku u paru, to jest poluindividualnu, ali i da nastavu prate preko interneta.

Samim tim što imaju mogućnost izbora, oni treba da budu upoznati sa svim detaljima vezano za svaku od navedenih tipova kursa. A ti detalji podrazumevaju da se kod poluindividualne i individualne, kao i obuke online oni direktno sa nadležnim predavačem dogovaraju o svim detaljima, to jest o terminima i dinamici po kojoj će se časovi odvijati.

Kod grupne nastave je princip nešto drugačiji i podrazumeva na prvom mestu da se ova nastava organizuje u onoj poslovnici u kojoj se prijavi najmanje četvoro kandidata, a prema utvrđenim terminima i dinamici. U principu ne dozvoljavamo promenu termina kod grupne obuke, ali izlazimo u susret onim kandidatima koji iznesu taj zahtev, uz uslov da su sa tim saglasni baš svi članovi te grupe, odnosno da u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford ima mogućnosti da se ta promena izvrši bez ikakvih prepreka.

Što se tiče pohađanja ove obuke online, to jest putem interneta, ona podrazumeva princip individualne nastave. A od svakog pojedinačnog polaznika se, u ovom slučaju zahteva na prvom mestu da ima računar, kao i da poseduju stabilnu internet konekciju, a sa ciljem održavanja nastave bez ikakvih teškoća.

Ko može da pohađa obuku i kurs za računovođu?
Bilo ko ko poseduje relevantan dokaz da je završio srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, a ima želju da stekne sertifikat za obavljanje poslova računovođe, može da pohađa ovu obuku. Jednostavnije rečeno, obuka i kurs za računovođu su namenjeni svim onim osobama koje imaju želju da se bave ovim poslom, ali i svakome ko ima želju da ostvari značajan napredak u svojoj poslovnoj karijeri, budući da je posao računovođe tek prvi stepenik u oblasti knjigovodstva.

U obavezi smo da naglasimo da polaznici koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa treba da poseduju određeni nivo znanja engleskog jezika, ali i da su upoznati sa radom na računarima, stim da to nije uslov za pohađanje ove obuke. Zapravo, oni polaznici koji ne poseduju navedena znanja imaju mogućnost i da paralelno sa pohađanjem ovog kursa pristupe učenju jezika, odnosno upišu kurs računara, a u sklopu naših poslovnica širom zemlje.

Trajanje kursa za računovođu
Kada su u pitanju grupni kurs i obuka za računovođu, nastavni plan podrazumeva ukupno 115 školskih časova. Ova vrsta obuke traje 3 meseca ukupno, a dinamika po kojoj se odvija grupna nastava podrazumeva 3 školska časa i to tri puta nedeljno.

Sve ostale vrste nastave, to jest online, individualna i poluindividualna se odvijaju prema nastavnom programu koji podrazumeva ukupno 60 školskih časova, stim da su oni raspoređeni onako kako odgovara i kandidatima i profesorima, uzevši u obzir da se oni međusobno dogovaraju o terminima i o dinamici po kojoj časovi treba da budu održavani.

Koliko koštaju kurs i obuka za računovođu?
Uzevši u obzir da obuka i kurs za računovođu mogu da se odvijaju u grupama, ali i individualno, odnosno online, kao i prema principima poluindividualne nastave, to znači da svaki kandidat ima obavezu prilikom prijavljivanja da iznese koji tip nastave želi da pohađa.

Vreme i mesto održavanja obuke za računovođu
U apsolutno svakoj poslovnici Akademije Oxford u Srbiji u kojoj se izvrši prijava zainteresovanih polaznika se i održava obuka i kurs za računovođu.

Za individualnu i poluindividualnu nastava je specifično to što se polaznici sa predavačima dogovaraju ne samo o datumu kada počinje nastava, već i o tačnim terminima, odnosno o tome po kojoj dinamici će se nastava sprovoditi. A to isto važi i za obuku online, stim da polaznik nju pohađa preko računara.

Kod grupne nastave je organizacija nešto drugačija, a radi se o tome da je uslov za održavanje grupne obuke prijavljivanje minimalnog broja polaznika u konkretnoj poslovnici. A to podrazumeva da je neophodno da se upravo u toj poslovnici organizatora prijavi najmanje četiri polaznika koji žele da pohađaju ovaj kurs, kako bi bila oformljena jedna grupa. Onog trenutka kada bude bio ispunjen taj uslov, svako ko je izvršio prijavu će biti na propisan način obavešten kako o terminima kada se obuka i kurs za računovođu održava, tako i o tačnom datumu kada počinje.

Dodatne napomene:

  • svako ko je zainteresovan da pohađa ovu obuku ima mogućnost cele godine da izvrši prijavu i to lično u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford, a može i da se prijavi putem telefona, kao i da zvaničan mejl organizatora pošalje svoje podatke
  • u cenu koja je navedena je uračunata skripta za polaganje završnog ispita, kao i samo polaganje, ali i izrada sertifikata
  • praktična nastava nije uračunata u navedenu cenu
  • svaki polaznik vrši plaćanje direktno u poslovnici u kojoj pohađa ovu obuku, a prema ugovoru i u skladu sa cenama koje su navedene u važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za računovođu je 22,500 RSD

U cenu su uračunati:

  • Priručnik
  • Polaganje završnog ispita
  • Izrada sertifikata


* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com