Finansijsko računovodstvo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
40 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa

KURS FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA


Kome je namenjen kurs:

• Obuku mogu pohađati polaznici iz svih sektora: javnog i privatnog, a može biti korisna i onima koji su na pozicijama menadžera i žele da steknu osnovna znanja vezana za tokove poslovnih promena,
• Svima koji žele da nauče da knjiže poslovne promene, sastavljaju finansijske izveštaje i da rade kao računovođe,
• Onima koji već imaju osnovna znanja iz računovodstva, ali žele da ga dopune.

Šta polaznik može da radi nakon kursa:

• da samostalno knjiži poslovne promene,
• da izrađuje računovodstvene evidencije,
• da sastavlja osnovni set finansijskih izveštaja, bilans stanja i bilans uspeha.

Na bazi poznavanja zakonskih propisa, polaznici rade na računovodstvenim obradama poslovnih promena, koristeći zvanični kontni plan kroz klase računa.

Klasa 0: Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina
Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji
Klasa 2: Kratkoročna potraživanja i plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja
Klasa 3: Kapital
Klasa 4: Rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
Klasa 5: Rashodi
Klasa 6: Prihodi
Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
Klasa 8: Vanbilansna evidencija
Klasa 9: Obračun troškova i učinaka

Predavač: Docent dr Slaviša Vučurević predaje na Visokoj školi akademskih studija „Dositej“ u Beogradu, na predmetima Analiza bilansa i finansijsko izveštavanje, Ekonomija rasta i razvoja i Privredni razvoj. Angažovan je i na Visokoj školi strukovnih studija za ekonomiju i upravu u Beogradu, na predmetima Osnovi računovodstva, Finansijsko računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva i Specijalni bilansi.

Autor je više naučnih i stručnih radova iz ove oblasti.

Polaznicima obuke obezbeđeni su:

• predavanja i savetodavna podrška predavača sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju više grupa polaznika za osnovni i viši nivo kursa,
• ukupan fond od 40 časova obuke, uključujući i časove za polaganje ispita,
• sertifikat o završenoj obuci,
• interaktivna obuka u savremeno opremljenom prostoru,
• kompletan radni materijal.

Za sve informacije obratite se na telefonske brojeve:
011/30 60 345, 30 60 331, 30 60 373 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Kotizacija: 25.000,00 + PDV (20%)
Mogućnost plaćanja u dve jednake rate do početka kursa.
Svaki učesnik ostvaruje i 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga.

KURS FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
Centar za edukaciju JP Službeni Glasnik
PO ZAVRŠETKU OBUKE POLAZNICI STIČU SERTIFIKAT O ZAVRŠENOM
OSNOVNOM KURSU IZ FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com