Kurs za daktilografiju – slepo kucanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
01.04.2023.
Trajanje kursa:
1-4 meseca
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: od 15000 din

Opis kursa

Kurs slepog kucanja

U današnje vreme sve je više onih administrativnih zanimanja koja pred zaposlene stavljaju mnogobrojne zahteve. A jedan od tih zahteva podrazumeva i umeće takozvanog slepog kucanja, što je prema uopštenoj definiciji posebna vrsta brzog kucanja, koja podrazumeva da je osoba sposobna da u toku jednog minuta otkuca tačno određeni broj karaktera, a da pri tom ne gleda u tastaturu. Obično se umeće slepog kucanja zahteva od osoba koje su zaposlene na radnoj poziciji daktilografa ili, pak za one osobe koje su zadužene za vođenje zapisnika na sednicama različitih institucija. Ipak, iako je uobičajeno da se za zaposlene na tim radnim pozicijama zahteva umeće slepog kucanja, vrlo često se ova veština zahteva i od osoba koje se bave klasičnim administrativnim poslovima, kao što su na primer poslovni sekretari ili administratori.

Sa željom da svakome ko želi da savlada veštine slepog kucanja to i omogući, Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama širom naše zemlje organizuje i obuku i kurs za slepo kucanje, a koja je sačinjena i od teorijskog, ali i od praktičnog dela.

Zainteresovani polaznici mogu da izvrše prijavljivanje za pohađanje ovog kursa u toku cele godine, stim da se ona odvija prema jasno definisanom nastavnom planu organizatora obuke. Osim što im je omogućeno da lično u jednoj od poslovnica izvrše prijavu za pohađanje ovog kursa, polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da se prijave preko mejla, kao i da jednu od poslovnica kontaktiraju putem telefona i na taj način izvrše prijavljivanje za pohađanje odabrane vrste nastave.

Naglašavamo i to da svaki polaznik koji sa uspehom bude pohađao ovaj kurs, po njegovom završetku treba da polaže i završni ispit, a nakon čega stiče sertifikat, koji se može upisati u radnu knjižicu i to u skladu sa trenutno važećim pravilima, uzevši u obzir da je priznat od strane relevantnih državnih institucija.

Vrlo je važno da polaznici koje zanima kurs i obuka za slepo kucanje znaju da se nastava organizuje i kao individualna, odnosno poluindividualna, ali i da mogu da se odluče da obuku pohađaju u okviru grupe, kao i da je prate preko interneta.

Ukoliko neki kandidat poseduje dovoljno znanja slepog kucanja, a ima želju da izvrši polaganje za klasu, Akademija Oxford će mu to i omogućiti, stim da je uslov da izađe na polaganje za A klasu završen specijalizovani kurs za daktilografiju, odnosno diploma srednje daktilografske škole. Trenutno, IA klasa podrazumeva da kandidat može da izvrši više od 350 otkucaja u toku jedne minute, dok je IB klasa namenjena svim onim kandidatima čija brzina kucanja podrazumeva 300 do 350 otkucaja u minuti. Postoji i takozvana II klasa, u koju spadaju svi oni kandidati koji mogu izvrše od 250 do 300 otkucaja u toku jedne minute i III klasa koja je namenjena svakome čija brzina kucanja podrazumeva od 160 do 250 otkucaja u minuti. Bitno je da napomenemo da se cena polaganja za A klasu razlikuje u zavisnosti od toga da li je kandidat pohađao daktilografski kurs u okviru Akademije Oxford ili ne, pa je iz tog razloga i neophodno da svako ko je zainteresovan za ovu opciju kontaktira našu poslovnicu koja se nalazi u njegovom gradu, to jest onu koja mu je najbliža, a kako bi se raspitao o svim detaljima.

Šta obuhvataju kurs i obuka za slepo kucanje?
Obuka i kurs za slepo kucanje su zamišljeni kao idealna kombinacija teorijskog i praktičnog dela, tako da će svaki polaznik prvo da se upozna sa svim onim teorijskim znanjima, a koja su vezana za određene metode koje valja primenjivati u praksi, kako bi se brzina kucanja maksimalno ubrzala, te kako bi se polazniku olakšalo slepo kucanje.

A nakon što ih predavači upoznaju sa svim pravilima koja podrazumevaju kvalitetno i pravilno slepo kucanje, polaznici će ta znanja primenjivati u praksi, a u smislu da se tokom trajanja obuke neprekidno vežba slepo kucanje i to apsolutno svih vrsta tekstualnih sadržaja, gde im profesori precizno mere vreme, odnosno brzinu. Nakon što budu završili kucanje određenog dela, iskusni predavači će proveravati greške i ukazivati svakom pojedinačnom polazniku na greške i na to kako da ih na najbolji mogući način i u što kraćem roku ispravi.

Uzevši u obzir da kurs i obuka za slepo kucanje postoje u dve varijante, to jest kao jednomesečni odnosno četvoromesečni, to svaki polaznik ima mogućnost najpre da izabere koji od ta dva kursa želi da pohađa. Isto tako mu se nudi i mogućnost da odabere da li će obuku pohađati u grupi, individualno ili u paru, to jest poluindividualnu, a ima mogućnost i da nastavu prati preko interneta.

Naglašavamo i to da će u toku onog kursa koji traje 4 meseca, svaki polaznik na prvom mestu da nauči kako se vrši pravilno slepo kucanje sa svih deset prstiju, ali će predavači i da ih upoznaju sa osnovnim pravilima poslovne korespondencije. Posebna pažnja tokom ovog tipa kursa će se obratiti i na pravopis, odnosno na sva aktuelna pravopisna pravila, a uz to polaznici se upoznaju i sa korišćenjem osnovnih programa na računaru. Podrazumeva se da je i ova vrsta kursa sačinjena od teorijskog i praktičnog, dela stim što se i u okviru jednomesečnog, kao i tokom četvoromesečnog kursa u poseban akcenat stavlja upravo na praktičan deo, jer je to osnov dobrog slepog kucanja.

Svaki polaznik koji bude pohađao preko 80% nastave ima mogućnost da polaže završni ispit koji je sačinjen od pisanog i usmenog dela. Akademija Oxford polaznicima obezbeđuje skriptu, to jest priručnik iz koga imaju mogućnost da izvrše pripremu za polaganje završnog ispita. A u navedenu cenu je uračunato i polaganje tog ispita, kao i izrada sertifikata. Ono što nije uračunato u cenu je praktična nastava kada postoji potreba za tim, a ukoliko se polaznik odluči da samostalno organizuje polaganje praktičnog dela nastave, naglašavamo da Akademija Oxford ne snosi odgovornost za njen kvalitet.

Vrlo je važno da znate i to da su naši sertifikati u potpunosti priznati, te da se u radnu knjižicu prema zakonu, odnosno pravilu koje je uvedeno 01. januara 2016. godine sertifikat upisuje elektronski i to isključivo za one kandidate koji se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak, to ni u kom slučaju ne znači da ukoliko ste zaposleni ne možete da pohađate obuku i kurs za slepo kucanje, već u toj situaciji vi prvo izrađen sertifikat možete da predate svom sadašnjem nadređenom, a onog trenutka kada se budete ponovo našli na evidenciji NSZ - a možete da tražite da vam se ovaj sertifikat upiše u radnu knjižicu u skladu sa važećim pravilima.

Koje vrste obuke za slepo kucanje postoje?
Ne samo da polaznik može da odabere koju vrstu nastave će da pohađa, već on treba da odluči koji tip kursa ga uopšte zanima, budući da se kurs i obuka za slepo kucanje odvijaju i kao jednomesečni i kao četvoromesečni.

A što se tiče vrsta nastave, Akademija Oxford polaznicima nudi mogućnost da ovaj kurs prate iz sopstvenog doma i to preko računara, odnosno onlajn. Osnovni uslov za pohađanje ove vrste kursa jeste ne samo posedovanje računara, nego i stabilna internet veza.

Isto tako, zainteresovani polaznici nastavu mogu da pohađaju u paru, to jest u skladu sa pravilima koja nalaže poluindividualna nastava. Podrazumeva se da organizujemo i individualnu obuku, gde su prisutni samo jedan polaznik i profesor, a postoji mogućnost i da obuka i kurs za slepo kucanje budu pohađani u formi grupne nastave.

Izuzetno je važno da svaki polaznik bude informisan da se grupna nastava odvija upravo u onoj poslovnici organizatora u kojoj se bude prijavilo minimalno četiri osobe koje žele da pohađaju baš tu vrstu nastave, jer je to primarni uslov za formiranje jedne grupe. Ovaj tip kursa se odvija u skladu sa jasno utvrđenom dinamikom, te u terminima koji su isto tako precizno definisani, tako da se oni u principu ne menjaju, već svaki polaznik treba da se sa njima uskladi. Ipak, u želji da ispuni sve zahteve svojih klijenata, Akademija Oxford čak i u ovom slučaju može da pristupi promeni termina, iako to ne vrši kao redovnu praksu. A uslov za promenu termina kod grupne nastave jeste da to zahtevaju svi članovi jedne grupe, kao i da u određenoj poslovnici ima mogućnosti da ta promena bude izvršena, a da se ne ometaju ostali kursevi koji se u njoj odvijaju.

Termini, odnosno dinamika kod individualne, ali i poluindividualne i nastave online su isključivo stvar dogovora između predavača i kandidata.

Kome su kurs i obuka za slepo kucanje namenjeni?
Možemo da kažemo da obuka i kurs za slepo kucanje predstavljaju idealan način da se osoba koja želi da se zaposli na radnoj poziciji daktilograf osposobi za to zanimanje. Međutim, to nije kompletna istina, jer ovu vrstu obuke može da pohađa apsolutno svako ko želi da savlada tehniku slepog kucanja, a što će mu sasvim sigurno biti od koristi prilikom obavljanja trenutnog zaposlenja ili eventualnog konkurisanja za određene radne pozicije.

Osnovni uslov koji osoba treba da ispuni da bi joj bilo omogućeno da pohađa ovu obuku, jeste minimalno osnovno obrazovanje, kao i validan dokaz o tome.

Koliko traje obuka i kurs za slepo kucanje?
Uzevši u obzir kurs i obuka za slepo kucanje podrazumevaju kraći i duži vid nastave, to svaki kandidat treba da se prilikom prijavljivanja odluči da li želi da pohađa jednomesečni kurs ili ga više zanima četvoromesečni.

Takođe je bitno da znate da se jednomesečni kurs i obuka za slepo kucanje isključivo održavaju u formi grupne nastave i to 10 dana po 3 školska časa svakoga od tih dana. Samim tim je i ukupan nastavni fond za jednomesečni kurs 30 školskih časova, a termini su u ovom slučaju sasvim jasno određeni.

Što se tiče druge vrste obuke, to jest kursa koji traje 4 meseca, njega mogu pohađati kandidati u formi grupne nastave, kao i online, ali i individualne i poluindividualne. Nastavni fond za grupnu obuku je 64 školska časa, a kao što smo prethodno naveli ovde su termini i dinamika jasno definisani. Za nastavu online, kao i poluindividualnu i individualnu nastavni fond predviđa 20 školskih časova. Dinamika po kojoj se nastava održava, kao i termini u kojima kandidati prate predavanja se definišu između njih i njihovih profesora.

Koliko košta kurs za slepo kucanje?
Cena ovog kursa varira i to u zavisnosti od toga da li polaznika zanima jednomesečni ili četvoromesečni kurs i obuka za slepo kucanje, odnosno individualna, grupna, poluindividualna ili nastava online.

Kada je u pitanju jednomesečni kurs, njegova cena iznosi 15,000 RSD, dok je cena četvoromesečnog grupnog kursa 30,000 RSD. Individualna, poluindividualna i nastava online, ako se prate u okviru četvoromesečne obuke koštaju 30,000 RSD

U obavezi smo da naglasimo i to da svako ko želi da se prijavi za polaganje za klasu, mora da poseduje relevantan dokaz o završenoj srednjoj daktilografskoj školi ili o završenom kursu za daktilografa.

Mesto i vreme održavanja obuke za slepo kucanje
Obuka i kurs za slepo kucanje se odvijaju u svim poslovnicama Akademije Oxford u kojima postoji interesovanje kandidata. Kod grupne nastave je važno naglasiti da prijavljeni kandidati moraju da sačekaju da se jedna grupa oformi u toj poslovnici, to jest da se u njoj prijavi najmanje četiri polaznika koji žele da pohađaju ovaj kurs. Posle toga svi oni bivaju obavešteni o tačnom datumu kada počinje nastava, ali isto tako i o terminima.

Sa druge strane, individualni i poluindividualni kurs i obuka za slepo kucanje se odvijaju onda kada to dogovore kandidati i njihovi profesori, a uzevši u obzir da su ovde i termini i dinamika usklađeni između njih.

Za nastavu online, koju polaznik može da pohađa i iz sopstvenog doma, važi pravilo o posedovanju računara koji je sa internetom spojen stabilnom vezom. Inače i kod ove vrste obuke se termini i dinamika dogovaraju između predavača i kandidata.

Dodatne napomene:

  • polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata, kao i diplome, te priručnik iz koga se polaže taj završni ispit su uračunati u cenu
  • svaki polaznik dodatno plaća pohađanje praktične nastave, a ukoliko želi da je pohađa kod onih pravnih lica sa kojima organizator kursa ne ostvaruje saradnju
  • sva plaćanja polaznici vrše u onoj poslovnici u kojoj se prijavljuju, to jest u koju pohađaju obuku i to prema važećim pravilima i cenovniku
  • svako koga zanima obuka i kurs za slepo kucanje može da se prijavi u toku cele kalendarske godine i to u svim poslovnicama Akademije Oxford direktno ili da pošalje mejl na zvaničnu adresu organizatora, odnosno da se prijavi putem telefona
  • oni kandidati koji imaju završen daktilografski kurs ili srednju daktilografsku školu imaju mogućnost da kod nas izvrše samo polaganje za klasu, a u skladu sa jasno definisanim pravilima o čemu će dobiti detaljne informacije u konkretnoj poslovnici

Cena:
Individualno: 20,000 RSD

Jednomesečni: 15,000 RSD

Četvoromesečni: 30,000 RSD

U cenu su uračunati:

  • Priručnik
  • Polaganje završnog ispita
  • Izrada sertifikata

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com