Vebinar - Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
06.03.2021.
Trajanje kursa:
od 9 do 14 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa

Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga 

Obuka se održava subotom
od 9 do 14 časova
Početak obuke:
6. mart 2021. god

VEBINAR
Uključenje sa predavačem u 9,00 sati.

ТЕМЕ:

1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
3. Sistem dvojnog knjigovodstva
4. Poslovne knjige i dokumentacija
5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
8. Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
9. Platni promet
10. Spoljnotrgovinsko poslovanje
11. Bilansi i vrste bilansa
12. Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
13. Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
14. Popis i inventarisanje
15. Zarade i naknade zarada
16. Druga lična primanja
17. Godišnje prijave vezane za lična primanja
18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit

PREDAVAČI I AUTORI OBUKE:

Vera Lončar i Nevena Petković
ACCOUNT DOO NOVI SAD

Obuka je namenjena:

Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

Cilj seminara: je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku
kursa. Kurs ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama+ 12 časova vežbi
u knjigovodstvenom softveru online + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata).

Nastava se održava svake subote u periodu od 09 do 15 časova. Nastava je podeljena u 4 celine od po 90
minuta i obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe uz simuliranje živog rada u virtuelnoj kompaniji.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu
miniMAX, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj
obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno
praktično znanje i veštine da:

  • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
  • razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
  • izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
  • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Kotizacija:
25.000,00 dinara bez PDV

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com