Obuka za pedikira

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2 meseca
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Apatin, Beograd, Bor, Kragujevac, Lazarevac, Loznica, Novi Sad, Odžaci, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Vrbas, Zemun, Zrenjanin

CENA: 17850 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Obuka za pedikira

Za polaznike koji nisu radili na poslovima pedikira i žele da se obuče

Osposobljavanje za pedikira podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine obrade stopala, nokta i nokatne regije. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa anatomijom stopala, masažom stopala, histologijom kože, medicinskim i estetskim pedikirom, obradom nokta, upotrebom alata i pribora.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima pedikira. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za pedikira, Osnovi struke za pedikira i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

Tehnologija zanimanja za pedikira
Osnovi struke za pedikira
Bezbednost i zaštita na radu
Praktična provera
Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira- provera stručne osposobljenostiUniverzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima pedikira najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedik

manipedi.jpg

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com