Kurs za ručnu relaksacionu masažu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
15.06.2020.
Trajanje kursa:
40 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Subotica

CENA: 18000 din

Opis kursa

Ishodi učenja
Nakon uspešno završene obuke polaznici će, pored znanja iz oblasti anatomije i fiziologije ljudskog tela i različitim zahvatima koji se koriste u izvođenju ručne relaksacione masaže. Nakon odslušanog teorijskog dela, polaznici veći deo obuke praktično primenjuju stečena znanja uvežbavajući različite hvatove na modelima. Na kraju kursa polaznici će biti osposobljeni da uoče i definišu promene na telu modela, kao i da, izborom adekvatnih hvatova, stručno utiču na njihovo uklanjanje.

Izvođenje nastave i trajanje
Obuka za savladavanje tehnike ručne relaksacione masaže traje tri meseca. Teorijska i praktična nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenom salonu Otvorenog univerziteta, uz obezbeđen sav potreban materijal i literaturu.
Svim polaznicima, koji sa uspehom polože teorijski i praktični deo ispita, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za ručnu relaksacionu masažu.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com