Kurs ovlašćeni knjigovođa - akademski online

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
5+1 meseca gratis dostupna aplikacija 24 h ,provera naloga od strane mentora
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

30%
popust
CENA: 51100 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 73000 din
Popust važi do: 28-05-2021

Opis kursa

Online kurs Ovlašćeni knjigovođa - napredni akademski 29-ta. Generacija

Cena kursa 73000,00 akcijski popusti od -30% 51100

trajanje kursa 5+1  meseca gratis 

izrada sertifikata 5000,00

 plaćanje do 5 mesečnih rata 

Moguće je raditi bilo gde na bilo kom računaru (nema ograničenja ) dostupna aplikacija  24 sata 

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava vođenje poslovne knjige u društvima sa specifičnim poslovnim promenama. Kurs potpuno obučava za odmah primenljivo znanje za posao za visokovrednovane  računovodstvene poslove  u srednjim  i velikim kompanijama. 

Online koncept  bez dolaska u školske učionice učite 100% od vaših kuća

Knjigovodstveni kursevi - online napravljeni su tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, a za Vas je kreiran pristup na naš sajt. Efekat je isti kao da radite ručno!

Priključi se!

Izgled kursa 

Sadržaj:

Edukacija :

1 Metod; inindividualni pristup obrade 

1.1 Strukrura nastavnog dana: sadržaj

1.2 Sadržaj :lekcija-nastavna jedinica,prilozi uz lekcije test

1.2.1 Nastavna jedinica : široko obuhvatan kratak i sažeti tekst napravljen u vidu praktikuma nema ulogu da proširuje vidike 

1.2.2 Prilozi euz lekcije Široko obuhvatni tekstovi pravne prirode napravljeni tako da proširuju  potrebu za novim saznanjima  usmereni  linkovoima na tačno segmetirane i targetirane delove zakonskih propisa

1.2.3 Test; kratak i dobro targetirana kratka pitanja  na koja se očekuje odgovor 

Izgled aplikacije 

Teoretska edukacija:

1. Lekcije, testovi 

2. Vežbe aplikacija uputstva

LEKCIJE I TESTOVI 

1. Osnovna :

1.poreska i zakonodavna regulativa poslovnih promene uvirtuelne firme 

 2. VEZBE Glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

 • 2.1  Praktičan rad u aplikaciji vodjenje ručnog knjigovodstva virtuelna firma sa više delatnosti 
 • 2. Metod :Analitički  sveobuhvatni studiozni  pristup učenju jasno usmeren i predvidiv  
 • 2.3. Struktura nastavnog dana :
 • Sadržaj:vežbe,podvežbe, moduli , uputstva ,provera uradjenog 
 • Vežbe i podvežbe : poslovi  razdvojeni na operacje (jedinstvene zakonski predvidive celine koje se dalje nemogu deliti)povezani sa predhodnim kursom u jedinstvenu celinu jasnim razgraničenjem  ,gde je prvi , početno stanje drugog  

 Moduli 

 1. Prenos početnog stanja (početni bilans),  
 2. Knjigovodstveno evidentiranje maloprodaje (nabavka, prodaja, uplata pazara u blagajnu pazara),
 3. Rexport u prvom postupku.  Plaćanja obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika,
 4. Plaćanja i naplata ugovorima o prenosu obaveza i potraživanja cesija, asignacija, pruzimanje duga,
 5. Primljeni avansi, 
 6. Proizvodnja, dorada i obrada  bez klase 9,
 7. Knjigovodstveno evidentiranje otkupa deviza iz banke,
 8. Lizing Ugovor o nabavci opreme sa valutnom klauzulom obračun i knjiženje istih, 
 9. Obračun i kontiranje zarada  i ugovora, bolovanje, PREKO 30 DANA  Ugovor o delu,(podnošenje odgovarajućih obrazaca – poreskih prijava), naplata refundacije za  bolovanje, 
 10. Evidentiranje manjka i viška opreme i prodaja opreme,
 11. Predzaključna knjiženja,
 12. Izrada PPPDV i POPDV (NOVI OBRAZAC)
 13. Obračun poreske amortizacije i njen uticaj na poreski bilans, izrada poreskog bilansa,
 14. Izrada svih finan Billans sijskih izveštaja za srednja pravna lica, bilans uspeha, bilans stanja, statističke promene na kapitalu i bilans tokova gotovine.i podnošenje PDP obrasca i PDPakontacoije 
 15. Analiza finansiskih izveštaja Prikaz promena kroz pripadajući MRS I MSF 
 16. Izrada i podnošenje poreskih prijava 
 17. izrada finansijskih izveštaja 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija).

 Knjigovodstveni kursevi - online sastoje se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Knjigovodstveni kursevi - online predstavljaju vođenje poslovnih knjiga virtuelnog PROIZVODNOG  Društva. Kurs se sastoji od ukupno 22 lekcije u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Provera uradjenog 

 Provere se vrše nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 1.  Prva provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 1 - 6
 2. Druga   provera nakon  za grupu vežbi od 7 - 8
 3. Treća  provera  za grupu   -9;
 4. Četvrta  provera grupe  vežbi  10 do 12;
 5. Peta  provera nakon za vežbe od 13 do 16;
 6. Šesta  provera za vežbe od 17 do 20;
 7. Sedma provera kontrola uradjenih  finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com