Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - offline

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
28.08.2019.
Trajanje kursa:
2 meseca od 17 do 20 h ukupno 66šk/časa(54 šk/čas.ručno +12čas na programu Bilans prvi mesec 1 puta nedeljno 3 sata ; drugi mesec 2* nedeljno 3 sata 1 subota 4 sata
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Jagodina, Subotica

30%
popust
CENA: 23100 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 33000 din
Popust važi do: 29-08-2019

Opis kursa

 

Sertifikovani kurs samostalni knjigovođa offline 70-ta generacija

 

Postanite vlasnik najvećeg potencijala u zvanju knjigovodja. Omogućite sebi da aktivno krojite svoju budućnost, imajući u rukama ovakav zanat u današnjem vremenu zlata vredan.

Mi stojimo iza vas.U 2017 godini dobili smo zvanični serifikat da smo firma od poverenja. 

  

 

 

Mesta  odrzavanja kursa 

Beograd Nemanjina 28 prostorije Radničkog univerziteta Djuro Salaj  

Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521 Prijave za 

Plaćanje: 

Cena kursa u   sa aciskim popustom od 30% i iznosi 23100,00
Plaćanje : mogućnost plaćanja na 2 rate, prva rata 13.100,00 na dan početka kursa, 10000,00,

Cena IZRADE sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara

 Vreme održavanja nastave Za Beograd  prvih mesec dana po 3 sata 1 puta nedeljno od 17 i 30 do 20 časova  drugih mesec dana 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 časova 

Za Novi Sad :prvih mesec dana po 3 sata 1 puta nedeljno od 17  do 20 časova drugih mesec dana 2* nedeljno od 17 do 20 

Ispit traje 2 sata i besplatan je 

Cena izrade sertifikata  sa prilogom o ostvarenim bodovima sa kursa i bodovima na ispitima je  2500,00 dinara 

Kurs osamostalni knjigovođa offline odvija se tako  što imitira online vođenje knjigovodstva virtuelne veletrgovačke kompanije. Kurs je celovit i obuhvata poslove od dokumenta do finansiskih izveštaja Dobrodošli. Na kursu se vrši obuka za analitiku i sintetiku i rade se obračuni za zarade, osnovna sredstva i amortizaciju ;obračun zaliha veleprodaje i podnose se sve vrste poreskih prijava. Kurs pruža celovita znanja i za prosto i za dvojno knjigovodstvo. 

Učite od eksperata 

Autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :

1. Nada Zlatković diplomirani ekonomista ;ovlašćeni revizor ;stečajni upravnik sa 35-godišnjim iskustvom u računovodstvu i kontroli

2. Jelena Bogdanović master strategiskog menadžmenta sa 12 godišnjim iskustvom u voddenju poslovnih knjiga i podnošenju finansiskih izveštaja i   autor kursa ovlašćeni knjigovodja 

Predavači: Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Sadržaj kursa : 

1.Likvidatura Poresko knjigovodstvo 1  -analitika poslovne imovine i obaveza 14 školskih časova

2. Obračun zarade , obračun spoljnotrgovinskog poslovanja  i  poresko knjigovodstvo 20 

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno i 18 školskih časova

3. izrada finansiskih izveštaja i rad u Billansu 16 školska časa

Dodatak koji se posebno dogovara E-šalter  cena 6000,00

1.Elektronsko podnošenje  svih poreskih prijava  4 šk/čas 

2. elektrronsko podnošenje finansijskih izveštaja u APR 2šk /čas

3.. elektronsko podnošene NOVIH PRIJAVA  u APR  2šk/časa

Šta ćete znati kad završite kurs?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ;Raditi obračun uvoza i izvoza. Vršiti devizna plaćanja i obračunavati kursne razlike. Kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade obračunati i kreirati poslovne knjige poljoprivrednih gazdinstva. Koristit ćete se knigovodstvenim softverom za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu Financijskih Izvještaja za Preduzeća i Preduzetnike po Zakonima obveznike Srbije i standarda financijskog izvještavanja.

Koje najnovije zakone ćete savladati ?

Zakon o Računovodstvu,zakon o radu, zakon o porezu na dohodak gradjana ,zakon o socijalnim doprinosima ,zakon o porezu na dodatu vrednost sa pravilnicima i podzakonskim aktima.Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju,carinski zakon i zakon o deviznom poslovanju  

Na nastavi se nekoriste prezentacije  ili  videa, već nastavnik predaje uživo  ( naša obuka i kontrola i vaš praktičan rad.)

Nastava se odvija po segmentima uz celo vreme praktično vodjenje virtuelne firme:

Moduli: 

 1. Izrada originalnih  finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja, statistički anex
 2. Izrada zaključnog lista ručno,
 3. Predzakjljučna i zaključna knjiženja,
 4. Izrada i ,podnopšenje i kontiranje podnete PPPDV-prijave, 
 5. Kniženje svih poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu,
 6. Primena pravilnika o kontnom okviru,
 7. Osnova dvojnog knjigovodstva, pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti, principi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže,
 8. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun kursnih razlika,
 9. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza,
 10. Isplata zarade i poreza i doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune ,
 11. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. 
 12. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača),
 13. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika,
 14. Knjiženje kroz KIR. Kniženje prodaje proizvodnih usluga,
 15. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge , evidentiranje kroz robne kartice,
 16. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu,
 17. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava,
 18. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva,
 19. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje, knjiženje kroz knjige KPR,
 20. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom, osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija,

Dodatno za iznos od 6000,00 dinara 

,    E-račun; E šalter - elektronsko podnošenje Prijava u elektronskoj formi : 

          1.Elektronsko podnošenje svih poreskih prijava

          2 elektrronsko podnošenje finansijskih izveštaja

          3. elektronsko podnošene potrebnih informacija u APR -u

Metod rada za kurs samostalni knjigovođa

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Ispit traje 1 sat i besplatan je. 

Ispiti 

1. Pravna i poreska regulativa 

2. tehnologija i tehnika knjiženja 

3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans 

4.Izrada finansiskih izveštaja 

5. Kontrolna pitanja iz svih oblasti

 

 


 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com