Knjigovodstveni kurs - Samostalni knjigovođa offline

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
11.05.2017.
Trajanje kursa:
2 meseca, 15 polazaka, 12 časova na programu Bilans
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Jagodina, Subotica

CENA: 22000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

 Iskustva polaznika

 

                       

Šta ćete znati kad završite kurs?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ;Raditi obračun uvoza i izvoza. Vršiti devizna plaćanja i obračunavati kursne razlike. Kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade obračunati i kreirati poslovne knjige poljoprivrednih gazdinstva. Koristit ćete se knigovodstvenim softverom za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu financijskih izvještaja i Prijavu za poret na dobit za Društva i preduzetnika obveznike Srbije i standarda financijskog izvještavanja.  

Nastava se odvija po segmentima uz celo vreme praktično vodjenje virtuelne firme:

Na nastavi nema nikakvih prezentacija i videa, sve radite sami ( uživo, naša obuka i kontrola i vaš praktičan rad.)

Moduli: 

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom, osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija,
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje, knjiženje kroz knjige KPR,
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva,
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava,
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu,
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge , evidentiranje kroz robne kartice,
 7. Knjiženje kroz KIR. Kniženje prodaje proizvodnih usluga,
 8. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika,
 9. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača),
 10. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada PPP-PD prijave,
 11. Isplata zarade i poreza i doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune ,
 12. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza,
 13. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun kursnih razlika,
 14. Osnova dvojnog knjigovodstva, pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti, principi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže,
 15. Primena pravilnika o kontnom okviru,
 16. Kniženje svih poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu,
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave, 
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja,
 19. Izrada zaključnog lista ručno,
 20. Izrada originalnih  finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja, statistički,
 21. Obračun poreske amortizacije i izrada poreskog bilansa. 

 Metod rada za kurs "samostalni knjigovođa"

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Prvi deo kursa

Polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga. Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige virtuelne firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju po PDV-propisima.Likvidiranje ulazne dokumentacije;Likvidiranje izlazne dokumentacije, fakturisanje i evidentiranje kroz knjigu KIR i evidencija na karticama kupaca i radi obračun i knjiženje izlaza sa zaliha kroz robne kartice.Obračun zaradasastavlja pripadajuća poreska prijava PPP-PD. Obračunate zarade i pripadajući porezi i doprinosi se isplaćuju. Obračunava se i knjiži računovodstvena amortizacija.Vrši se naplata od kupaca i isplata dobavljačima preko tekućih računa. Vrši se obračun spoljnotrgovinskih poslova i obrada naplate od ino kupaca i isplata ino dobavljačima preko deviznih tekućih računa. Obračunava se nastala kursna razlika i vrši analitičko knjiženje istih.

Drugi deo kursa (kontiranje i knjiženje kroz glavnu knjigu)

Na drugom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom: knjigama KPR i KIR, kartica kupaca, dobavljača, tekučih računa, robe i osnovnih sredstava.Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije KPR-a i KIR-a. Kontira se obračunata računovodstvena amortizacija osnovnih sredstava obračun zarada radnika obračun uvoza izvoza i plaćanje naplata od ino partnera, kontira se obračunata kursna razlika. Na kraju se vrši bilansiranje i sasatvlja i kontira PPPDV prijava, izradjuje se zaključni list, obračunava poreska amortizacija i sastavlja OA obrazac, obračunava i kontira rezultat i izrađuju finansijski izveštaji bilans uspeha bilans stanja i statuistički izveštaj. 2šk časa predviđeno je za izradu Poreskog bilansa (PB1) i poreske prijava poreza na dobit (PDP).

Treći deo kursa

Sve poslovne promene unose u knjigovodstveni program Billans po principu jedan polaznik jedan računar 12šk /čas a istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća. Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije. Poslednji polazak praktične nastave je namenjen treningu koji obuhvata obuku kroz prezentaciju: elektronske predaje poreskih prijava na portalu e-porezi poreska uprava i elektronskog izvoza i preuzimanja izvoda.

Kurs samostalni knjigovođa: 100% praktičan i potpuno drugačiji od drugih!

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

Izrada sertifikata plaća se 1.200,00 dinara.


Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.Za kontrolni ispit imamo na raspolaganju 1šk/čas

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga  remećenja nastave.

Polaganje ispita

Ispit traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata plaća se1200,00 dinara

 

slika20.jpg

 


 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com