Fitnes instruktor

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Narodnih herоја 30/I, Novi Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
90 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: na upit | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FITNES INSTRUKTOR – POZIV BUDUĆNOSTI

Zašto smo mi najbolji u obučavanju fitnes instruktora?

Naša škola jedina u Republici Srbiji ima akreditovane planove i programe obrazovanja za obrazovne profile:

  • Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja u četvorogodišnjem trajanju
  • Planove i programe posle srednjeg specijalističkog obrazovanja u trajanju od jedne i po godine, za sticanje zvanja specijalista FITNESTERAPEUT.
  • Imamo značajno iskustvo u realizaciji programa obuka za sticanje stručnih kompetencija i praktičnih veština u oblasti fitnesa sa programskom strukturom u tri nivoa , pri čemu svaki – od bazičnog do završnog, traje po 90 časova (30 teorijske i 60 časova specifičnih praktičnih vežbi).

Obrazovni ishodi po nivoima su:

1. Prvi (bazični nivo) - Fitnes instruktor

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za:
• opremanje i organizaciju rada u fitnes klubu
• organizaciju i realizaciju vežbi za oblikovanje tela
• ukazivanje neodložne prve pomoći kod urgentnih stanja

2. Drugi (napredni nivo) – Pilates trener

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za:
• organizaciju i izvođenje grupnih i individualnih pilates vežbi bez rekvizita
• organizaciju i izvođenje grupnih i individualnih pilates vežbi sa rekvizitima

3. Treći (završni nivo) – Specijalista fitnesterapeut

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za:
• rad i organizaciju vežbi za za osobe u trećem životnom dobu
• rad sa klijentima koji imaju hronične zdravstvene problem
• vežbanje i fizičke aktivnosti u trudnoći

Po završetku svake obuke polaznici polažu praktični i teorijski ispit i dobijaju sertifikate na srpskom i engleskom jeziku, sa navedenim stručnim kompetencijama za koje su osposobljeni.

Škola posebno ističe da je dobila status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i akreditovala program javno priznate obuke za sticanje stručnih kompetencija i osposoblјavanje Organizatora fitnes vežbi.


ŠTA TO ZNAČI ???
To je šansa za sve one koji žele da se na racionalan način osposobe za praktičan profesionalni rad. Nakon polaganja završnog ispita, polaznici stiču pravo da stečeno zvanje Organizator fitnes vežbi bude uneto i u elektronsku radnu knjižicu.

Naš tim čine master profesori sa dugogodišnjim iskustvom u fitnesu, lekari, fizioterapeti i psiholozi.

Naši sertifikati su priznati, ne samo kod nas, već i u svetu.

 

Zato mi i jesmo najbolji izbor za vas.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com