Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCAP i ISO standarde

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bežanijska 30, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 10 do 16h
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 10500 din

Opis kursa

 

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCAP i ISO standarde

04. oktobar 2019, Beograd, hotel Šumadija, od 10 do 16h

 

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) koji će obezbediti visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, usvojen je 14. marta 2019. godine.

Izmenama i dopunama Zakona uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane: proizvodnju, skladištenje, transport hrane kao i maloprodaja.

Cilj ove radionice je da subjektima koji posluju sa hranom, predmetima opšte upotrebe i ostalim, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema ovim zakonima, kao i prema primenama drugih koncepata (HACCP) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja, skladištenje i distribucija hrane.

Radionica je namenjena proizvođačima hrane (animalnog, biljnog porekla, poljoprivrednim proizvođačima...), tehnolozima, rukovodiocima kvaliteta i zaposlenima u lancu pripreme i distribucije hrane (veleprodajni-distributivni centri, maloprodaja, ugostiteljstvo, ketering – priprema hrane za konzumiranje i prodaja krajnjem potrošaču).

PROGRAM RADIONICE:

1. Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i kaznene odredbe;

2. Primena Zakona o bezbednosti hrane – kategorizacija hrane, obaveze subjekata u poslovanju sa hranom i načela zaštite interesa potrošača;

3. Primena HACCAP-a i standardi

4. Kontrolna lista objekata – priprema za kategorizaciju objekata (proizvodni pogoni, distrubutivni centri, skladišta hrane, veleprodaja i maloprodaja), zahtevi i održavanje higijene, evidencije i kontrole;

5. Kontrolne liste prostora, prostorija, opreme (proizvodni pogoni, skladišta, prodajni centri) – zahtevi i održavanje higijene, evidencije i kontrole;

6. Kontrolne liste za zaposlena lica – sanitarno – higijenski zahtevi, obuka zaposlenih, potrebna dokumentacija.

7. Odgovornosti i kaznene odredbe za nepoštvanje zakonskih normi

8. Radionica: pitanja, odgovori, instrukcije.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

Kotizacija: 10.500 dinara i obuhvata nastavu, nastavni materijal, i posluženje u pauzama. Popusti: za uplatu izvršenu u roku od 5 dana od prijavljivanja odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste.

Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 90EUR i važe isti popusti.

Nakon završene obuke, učesnici dobijaju odgovarajući sertifikat Saveta.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com