Zaštita podataka o ličnosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
09.12.2019.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

Novi zakonski propisi su u primeni od 21. avgusta. Rešite sve nedoumice i pitanja!

Ovaj Zakon je u pravni sistem Srbije uveo veliki broj novina, a time i obaveza svima onima koji obrađuju podatke o ličnosti.

Obrada podataka o ličnosti je aktuelna tema naročito poslednjih godina, a zaštita podataka je prepoznata kao jedan od prioriteta na globalnom nivou. Podatak o ličnosti predstavlja:

 • vrednost lica na koji se odnosi, usko povezano sa pravom na privatnosti i dostojanstvo lica,
 • vrednost za poslovanje kompanija.

Naučite kako da uskladite postojeće propise sa najnovijim zakonskim obavezama u ovoj oblasti.

Cilj seminara:

Unapređivanje i primena znanja iz oblasti zaštite podataka kao i priprema za usaglašavanje sa novim obavezama u ovoj oblasti.

Ciljna grupa:

Svi oni koji obrađuju podatke o ličnosti.

Teme:

 • Značaj zaštite podataka
 • Načela zaštite podataka
 • Osnov obrade podataka
 • Obaveze rukovalaca i obrađivača
 • Ostvarivanja prava lica
 • Posebni aspekti obrade podataka – obrada podataka u radnim odnosima, video nadzor
 • Izmene pravnog okvira zaštite podataka

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume novi koncept zaštite podataka o ličnosti
 • Prepozna radnje obrade
 • Primeni načela obrade podataka na konkretnu obradu
 • Prenese stečena znanja
 • Uvidi potrebu za eventualnom daljom edukacijom u pojedinim oblastima

Trener:

Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Oblast njenog rada je informaciono pravo - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.

Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com