Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
24.09.2019.
Trajanje kursa:
od 11.00 do 15.30 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš

CENA: 3700 din

Opis kursa

 

KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

UTICAJ ZAKLJUČENOG UGOVORA O OSIGURANJU NA PRAVO I
VISINU NAKNADE ŠTETE
(5 časova obuke)

24. septembar 2019.
od 09.30 do 14.00 sati
Privredna komora Srbije
Terazije 23, 8.sprat, sala 1

TEME:

1. Postupak zaključenja Ugovora o osiguranju – kratak osvrt
2. Najčešći propusti, u praksi, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju
2.1. Osiguranje na vrednost nižu ili višu od stvarne
2.2. Neisticanje u polisi osiguranja klauzule o primeni proporcije
2.3. Nezaključivanje dopunskih osiguranja
2.4. Neuključivanje dopunskih rizika
2.5. Neuključivanje doplate za otkup amortizacije i franšize
2.6. Neadekvatna identifikacija predmeta osiguranja
3. Utvrđivanje pravnog osnova za naknadu štete proisteklog iz zaključenog ugovora o osiguranju
3.1. Utvrđivanje visine štete – način i postupak (praktični primer)
4. Primeri iz prakse nepriznavanja prava na odštetu i umanjenje odštetnog iznosa zbog propusta prilikom zaključenja ugovora
5. Medijacija i preuranjena tužba
6. Ostvarenje prava na naknadu štete sudskim putem – primeri presuda

PREDAVAČ:

dr Ilija Smiljanić

Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:

  • radni materijal,
  • osveženje na pauzama i
  • sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Kotizacija:

3.700 dinara po učesniku (bez PDV)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com