Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
24.09.2019.
Trajanje kursa:
od 9.30 do 14.00 sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 3700 din

Opis kursa

UTICAJ ZAKLJUČENOG UGOVORA O OSIGURANJU NA PRAVO I VISINU NAKNADE ŠTETE

(5 časova obuke)


24. septembar 2019.

od 9.30 do 14.00 sati

Privredna komora Srbije, Terazije 23, osmi sprat, sala 1

TEME
1. Postupak zaključenja Ugovora o osiguranju – kratak osvrt;

2. Najčešći propusti, u praksi, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju: 

2.1. Osiguranje na vrednost nižu ili višu od stvarne;
2.2. Neisticanje u polisi osiguranja klauzule o primeni proporcije;
2.3. Nezaključivanje dopunskih osiguranja;
2.4. Neuključivanje dopunskih rizika;
2.5. Neuključivanje doplate za otkup amortizacije i franšize;
2.6. Neadekvatna identifikacija predmeta osiguranja;

3. Utvrđivanje pravnog osnova za naknadu štete proisteklog iz zaključenog ugovora o osiguranju

3.1. Utvrđivanje visine štete – način i postupak (praktični primer);

4. Primeri iz prakse nepriznavanja prava na odštetu i umanjenje odštetnog iznosa zbog propusta prilikom zaključenja ugovora;
5. Medijacija i preuranjena tužba;
6. Ostvarenje prava na naknadu štete sudskim putem – primeri presuda.

Predavač:

dr Ilija Smiljanić

Obuka je namenjena:

Kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Polaznici dobijaju:

Radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.

 

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd, (+381 11) 4149 421, 3300 946, (+381 11) 3230 949,  edukacija@pks.rs / www.pks.rs


Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com