Upravljanje projektima

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Peka Dapčevića 25, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
dvodnevni trening
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 10500 din
Cena bez popusta: 15000 din

Opis kursa

Osnove upravljanja projektima 

Upravljanje projektima je jedna od ključnih poslovnih veština bez obzira čime se osoba bavi, a nužna je i za svakog preduzetnika koji želi da uspešno pokrene i ostvari svoje poslovne ideje i ciljeve.

U toku dvodnevne obuke savladaćete osnove za razvoj, vođenje i organizaciju projekata, koje su faze projektnog ciklusa, kako planirati aktivnosti, i kako da uspešno rukovodite resursima, ljudima i finansijama na projektu. Naučićete kako da na najbolji način rešavate izazove u radu i na šta je potrebno da obratite pažnju u toku celog procesa. Obuku vodi Sibina Golubović, sa velikim iskustvom preko petnaest godina u vođenju projekata, u predstavništvima međunarodnih organizacija u Srbiji i nevladinom sektoru, od razvoja projektnih ideja, priprema projektnih aplikacija, praćenja budžeta i implementacije aktivnosti, izveštavanja i evaluaciji.

Program obuke:
Šta su projekti i zašto su važni u današnjem poslovanju
Osnovna terminologija projektnog menadžmenta
Projektni ciklus – kada apliciramo i vodimo projekte za svoju organizaciju
Analiza situacije i problema, svih zainteresovanih strana i potreba, definisanje ciljeva projekta, aktivnosti, rezultata/alati: drvo problema i drvo ciljeva
Alat za postavljanje projekta: logička matrica
Planiranje projekta, vremensko raspoređivanje aktivnosti i dodeljivanje resursa
Indikatori uspeha, verifikacija indikatora, rizici, prepostavke, praćenje projekta, evaluacija, održivost
Monitoring projekta: praćenje implementacije i ispunjavanja ciljeva
Upravljanje komunikacijom na projektu
Upravljanje resursima
Dokumentovanje projekta

Kome je obuka namenjena:
Zaposlenima koji rade na projektima u svojoj organizaciji i žele da prošire svoja znanja;
Onima koji planiraju da rade na projektima, a nemaju dovoljno iskustva;
Menadžerima koji su zaduženi za upravljanje projektima i projektnim timovima;
Pojedincima koji žele da nauče o ovoj oblasti i dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo.

Šta dobija svaki polaznik:
Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
Radnu skriptu i propratni radni materijal;
Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
Sertifikat.

Neophodno predznanje:
Ne postoje posebni uslovi za ovu obuku

Osnovne metode rada:
Trening je zasnovan na principima aktivnog i iskustvenog učestvovanja svih polaznika. Primenjuju se sledeće tehnike interaktivnog rada: simulacije, grupni rad, upitnici, rad u parovima, grupne diskusije i prezentacija.

Vaša investicija
OSNOVNA INVESTICIJA: 15.000.00 RSD

Za rane prijave 30% popusta: 10.500,00 RSD

Realizacija: na upit!

Mentorski rad. Maksimum 8 polaznika.

Za više informacija kontaktirajte nas preko sajta, telefonom na broj 064 6420 608 ili mejlom na office@mojaobuka.rs.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com