Unošenje i šifriranje podataka pri prijavi zaposlenih na CROSO portalu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
04.02.2021.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 15700 din

Opis kursa

Poslodavci su u obavezi da do 31. decembra 2020. u registru CROSO izmene zanimanja u skladu sa novim šifarnikom!

Jedinstveni kodeks šifara sadrži pet šifarnika koji se primenjuju za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, i to za sledeća obeležja:

 • zanimanje,
 • vrsta i nivo kvalifikacije,
 • država,
 • opština i naselje (mesto).

Odluka kojom su propisani primenjuje se od 01. januara 2019. godine. Šifarnike primenjuju poslodavci, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (NSZ, RFPIO, RFZO), Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, RZS, agencije za zapošljavanje i drugi.

Za unapređenje kvaliteta podataka kojima će raspolagati država i društvo u celini presudno je važna dosledna primena propisanih šifarnika na svim nivoima i od strane svih korisnika, odnosno učesnika koji daju i unose podatke u različite evidencije u oblasti rada, ali i onih u oblasti obrazovanja, kao i kreatora različitih analiza i istraživanja koji prikupljaju i obrađuju raspoložive podatke radi statističkih izveštavanja i njihovih interpretacija, što omogućava donosiocima odluka jednoznačno komuniciranje i odlučivanje zasnovano na činjenicama prilikom utvrđivanja sektorskih politika.

Cilj treninga:

Predstavljanje strukture i sadržine šifarnika i njihove praktične primene, kao i određenih karakterističnih primera iz prakse, uz mogućnost postavljanja pitanja i diskusije.

Teme:

 • Normativni okvir
 • Šifarnik zanimanja
 • Šifarnik nivoa kvalifikacija
 • Primena i ažuriranje šifarnika
 • Primeri upotrebe šifarnika
 • Rešavanje konkretnih slučajeva (pronalaženje adekvatnih šifara i naziva zanimanja i unos podataka u konkretne obrasce prijava i dr.)

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Poseduje sve informacije o relevantnoj normativnoj regulativi
 • Poseduje sve informacije o osnovama međunarodnih standardnih klasifikacija zanimanja i kvalifikacija
 • Razume koncept i strukturu šifarnika iz Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • Prepozna razlike i veze između ključnih obeležja „zanimanja“ i „kvalifikacije“ i relacije ovih obeležja sa pojmom „radnog mesta“
 • Samostalnu pretražuje šifarnik i vrši odabir odgovarajućih šifara i naziva za ključna obeležja (zanimanje, kvalifikacija, vrsta i nivo kvalifikacije)
 • Pouzdano i efikasno koristi šifarnike za vođenje odgovarajućih evidencija u oblasti rada.

Predavači:

Predavači su radili na izradi šifarnika, kao i autori Priručnika za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara u evidencijama u oblasti rada.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com