Ugovor o osiguranju na daljinu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
18.09.2019.
Trajanje kursa:
od 11.00 do 15.30 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Kraljevo

CENA: 3700 din

Opis kursa

 

KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

UGOVOR O OSIGURANJU NA DALJINU
(5 časova obuke)

18. septembar 2019.
od 09.30 do 14.00 sati
Privredna komora Srbije

Terazije 23, 8.sprat, sala 1

 

TEME:

1. Šta su ugovori na daljinu
1.1. Pojam I značaj ugovora na daljinu
1.2. Pravni okvir
2. Način zaključenja ugovora o osiguranju na daljinu
2.1. Uplatom premije osiguranja
2.2. Upotrebom kvalifikovanog elektronskog potpisa
2.3. Upotrebom elektronskog potpisa
3. Obim primene u oblasti osiguranja
3.1. Ugovori u osiguranju koji mogu biti zaključeni na daljinu
3.2. Ugovori u osiguranju koji mogu biti ograničeno zaključeni na daljinu
3.3. Ugovori u osiguranju koji ne mogu biti zaključeni na daljinu
4. Predugovorno informisanje kod ugovora na daljinu
4.1. Informacije koje se saopštavaju korisniku usluge osiguranja
4.2. Razlika u odnosu na predugovorno informisanje kod drugih ugovora
4.3. Dokazivanje ispunjuje obaveze predugovornog informisanja
5. Kanali distribucije za ugovore na daljinu
5.1. Web shop
5.2. APP
5.3. E-mail komunikacija
5.4. Zastupnici u osiguranju
5.5. Viber?
6. Mesto zastupnika I posrednika
6.1. Prodaja osiguranja od strane zastupnika preko web shop-a I APP

6.2. Posredovanje preko web shop-a ili APP (Ograničenja I izazovi)
7. Prava korisnika usluge osiguranja kod ugovora na daljinu
7.1. Pravo na informisanje
7.2. Pravo na odustanak od ugovora
7.3. Druga prava korisnika
7.4. Ostvarivanje I zaštita prava korisnika
8. Odustanak/raskid ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu
8.1. Rok za odustanak od ugovora
8.2. Izjava o odustanku od ugovora
8.3. Posledice odustanka od ugovora
8.4. Pravila o raskidu ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu
8.5. Izjava o raskidu ugovora
8.6. Posledice raskida ugovora
9. Pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti kod ugovora na daljinu
9.1. Pravni okvir
9.2. Obaveze obrađivača I rukovaoca
9.3. Rizici I mere za smanjenje rizika
10. Pitanja I odgovori

PREDAVAČ:

Nenad Grujić

Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Napomena:

Ova tema treba da obuhvati i odredbe novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Polaznici dobijaju:

  • radni materijal,
  • osveženje na pauzama i
  • sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Kotizacija:

3.700 dinara po učesniku (bez PDV)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com