Trening trenera Emocionalne pismenosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 25000 din

Opis kursa

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu

Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas.

Početak online grupe: 5.12.2020., 11 do 12:30, 10 susreta, jednom nedeljno, subotom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima. 

Grupe u Beogradu i Novom Sadu: termini će biti naknadno postavljeni 

Više informacija na https://psihorelaks.com/tt-trening-trenera-emocionalne-pismenosti-inteligencije/ 

Teme koje se obrađuju na Treningu:

 • Prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija
 • Emocije i verbalna komunikacija
 • Razvijanje saosećanja prema drugim ljudima
 • Upravljanje emocijama
 • Rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, odlučnošću, anksioznosti, paničnih napada...
 • Asertivnost kroz emocije
 • Emocija kao poruka - značenje emocija
 • Praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize
 • Ego stanja i emocionalna pismenost;vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije
 • Psihološke igre; integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost
 • Grupa i grupni rad, etička pitanja,
 • Obuka prema principima učenja odraslih,
 • Prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera
 • Tehnike za umanjenje treme, model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama
 • Tipovi emocionalnog odgovora

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Treninga emocionalne pismenosti.

Ovaj Trening je kombinacija tehnika psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Cena celog treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja u ratama)

Kontakt: psihorelaks@gmail.com. 063487870

„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.

Emocije su izvor motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Emocije su izvor stresa. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. Emocije znače poruku u komunikaciji. Ukoliko znamo šta emocija kao poruka znači, jasnije nam je u čemu je konflikt ili ponašanje druge osobe. Emocije nama samima šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe. Emocionalno inteligentan lider je onaj koji postiže bolje rezultate svog tima, upravljajući i putem emocija.

Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.Kome je namenjen:Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com