Transferne cene sa primerom studije o transfernim cenama

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
18.01.2021.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

Transakcije sa povezanim licima su za mnoga preduzeća normalni tok poslovanja. Zbog mogućnosti da cene u transakcijama sa povezanim licima budu drugačije od cena u istim ili sličnim transakcijama sa nepovezanim licima ili između nepovezanih lica ove transakcije su u fokusu Poreske uprave, što po prirodi stvari stvara i određene poreske rizike. Od poreskih obveznika se zahteva da kroz izradu Studije o transfernim cenama opravdaju cene u transakcijama sa povezanim licima.

Transferne cene su jedno od najkompleksnijih poreskih pitanja. Brojne su dileme sa kojima se poreski obveznik u Srbiji suočava prilikom izrade Studije o transfernim cenama. Zbog toga će na ovom seminaru pored metodološkog prikaza analize transfernih cena polaznicima biti omogućeno da direktno postavljaju pitanja o svojim dilemama o transfernim cenama i da ih pokušaju razrešiti zajedno sa predavačem i ostalim učesnicima.

Regulativa transfernih cena u Republici Srbiji je zasnovana na OECD smernicama. U okviru ovih smernica je došlo do revidiranja glave koja odnosi na dokumentaciju o transfernim cenama. Očekivano je da i naša zemlja ugradi u svoju regulativu nove zahteve tako da će na ovom seminaru biti posvečena pažnja i tim očekivanim promena.

Ukoliko poručite i Priručnik o transfernim cenama dobijate 20% popusta na kotizaciju i priručnik.

Ciljna grupa:

Zaposleni na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva u preduzećima koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu: kreatori poslovne i poreske politike preduzeća: računovođe; revizori; poreski savetnici; poreski inspektori; finansijski kosultanti.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za izradu Studije o transfernim cenama

Teme:

 • Pojam transfernih cena
 • Pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
 • Identifikovanje povezanih lica
 • Komercijalne i finansijske transakcije
 • Transakcije sa povezanim licima i poreski bilans
 • Ko i kada treba da radi studiju o transfernim cenama?
 • Kontrolisane i nekontrolisane transakcije
 • Faktori uporedivosti i funkcionalna analiza
 • Metode i izbor metode za analizu transfernih cena
 • Kako i gde pronaći podatke neophodne za izradu Studije o transfernim cenama
 • Finansijske transakcije u analizi transfernih cena i utanjena kapitalizacija
 • Korekcija poreske osnovice po osnovu transfernih cena i mogućnost korišćenja dozvoljenog umanjenja
 • Studija slučaja: Primer Studije o transfernim cenama

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna poreske rizike po osnovu transakcija sa povezanim licima
 • Prepozna pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
 • Identifikuje povezana lica
 • Pravilno obračuna granicu za izradu pune i skraćene Studije o transfernim cenama
 • Razume vezu poreskog bilansu, transakcija sa povezanim licima i Studije o transfernim cenama
 • Uradi funkcionalnu analizu u Studiji o transfernim cenama
 • Izabere i primeni odgovarajuće metode za analizu transfernih cena
 • Pravilno odredi tržišni raspon kada je to potrebno u analizi transfernih cena
 • Prepozna koje podatke treba da koristi u analizi transfernih cena i gde te podatke može pronaći
 • Razume koncept pozitivnih i negativnih razlika po osnovu prihoda i rashoda nastalih u transakcijama sa povezanim licima i njihov tretman u utvrđivanju iznosa korekcije poreske osnovice
 • Razume sadržaj Studije o transfernim cenama

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com