Test samostalnosti za preduzetnike

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
17.06.2020.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 14700 din

Opis kursa

Test samostalnosti uveden je Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji je od značaja za fizička lica koji su preduzetnici i pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu, da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu.

Test predstavlja set od devet kriterijuma po kojima se određuje način oporezivanja koji će omogućiti preduzetnicima da provere kako se određeni prihod može klasifikovati – kao prihod preduzetnika.

Primena Testa samostalnosti počela je od 01. marta 2020. godine.

Ciljna grupa:

Fizička lica - rezidenti Republike Srbije, koji obavljaju samostalnu delatnost, a ugovor o saradnji i izvršenju poslova imaju zaključen sa domaćim ili stranim nalogodavcem i pored ostalog 70% prihoda ostvaruju od jednog isplatioca.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, obveznici će u svakom konkretnom slučaju znati da pravilno primene propise. Shodno tome, imaće mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno planiranje i obavljaju svoju delatnost kao preduzetnici u okviru čijeg poslovanja je isključena mogućnost da se dovede u pitanje samostalnost njihovog radnog angažovanja kao preduzetnika.

Teme:

  • Zakonske odredbe,
  • Kriterijumi testa samostalnosti,
  • Poreske posledice,
  • Poreski tretman drugih prihoda,
  • Način utvrđivanja i plaćanja poreza,
  • Vrste doprinosa,
  • Obveznici, osnovice i stope doprinosa,
  • Način obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze.

Predavač:

Svetlana Kuzmanović Živanović, Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com