Specijalizovana obuka za medijatore-mobing

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
19.09.2019.
Trajanje kursa:
dva dana od 10.00 do 15.00
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18000 din

Opis kursa

SPECIJALIZOVANA OBUKA
POSREDNIK – MEDIJATORU OBLASTI ZLOSTAVLjANјA NA RADU – MOBINGA
JP Službeni glasnik, Jovana Ristića 1/V, Beograd

Dva radna dana:
19. i 20. septembar, 2019. godine
Četvrtak i petak, od 10.00–15.00

Kome je namenjena?
Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike i drugima koji žele da steknu nova znanja iz tematske oblasti, uz napomenu da bez završene osnovne obuke ne mogu dobiti sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci.
Koji je cilј obuke?
– Završenom obukom polaznici stiču dodatnu specijalizaciju i licencu koja im omogućava da budu angažovani u rešavanju sporova nastalih povodom zlostavljanja na radu, u sopstvenoj radnoj sredini i po pozivu kod drugih privrednih subjekata.
– Ukupno 13 časova nastave omogućava polaznicima da steknu u godišnjem fondu veći broj sati od onih koji su neophodni za obnavlјanje dozvole.
– Dodatna specijalizacija upisuje se u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije
Učesnicima su obezbeđeni:
 kvalitetna obuka koju sprovode stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti mobinga,
 radni materijal u elektronskom obliku
 uverenje o završenoj obuci i fondu nastavnih časova za produženje licence
 osveženje i savremeno opremlјen prostor prilagođen potrebama obuke.

Kotizacija: 15.000,00 RSD + PDV 20%
Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike u Službenom glasniku odobrava se popust od 20% za specijalističku obuku.
Predavači
• Vera Despotović, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije
• Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog, redovni profesor i specijalista medicinske psihologije
SATNICA
PRVI DAN
Pravni okvir, pojam i manifestacije mobinga

10.00 – 11.00
–Pojam, karakteristike i manifestacije mobinga: definisanje pojma mobinga
– Specifičnosti ove vrste zlostavlјanja na radu, vrste i faze mobinga
– Disbalans u međulјudskim odnosima
– Ponašanja u mobingu psihološke karakteristike žrtve i mobera
– Psihološke, zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice mobinga

11.00 – 12.00
– Zakon o sprečavanju zlostavlјanja na radu, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi s prevencijom i zaštitom od zlostavlјanja na radu – prevencija, prepoznavanje i procedure u slučajevima zlostavlјanja na radu
– Disciplinska, prekršajna i krivičnopravna dimenzija odgovornosti
– Dileme i nedoumice u primeni zakona u postupcima kod poslodavca i u sudskoj praksi
– Uloga lica za podršku

12.00-12.30 Pauza


Postupak medijacije u slučajevima mobinga

12.30-13.30
– Medijacija u slučajevima mobinga: osnovne karakteristike postupka
– Cilјevi, prednosti postupka
– Predstavlјanje faza postupka
– Pripreme za medijaciju
– Preduslovi za otpočinjanje medijacije
– Uloga medijatora u slučajevima mobinga
13.30–14.00 Pauza
14.00-15.00
– Prvi odvojeni razgovori sa učesnicima u postupku
– Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga

DRUGI DAN
Postupak medijacije u slučajevima mobinga

10.00–12.00 – Početak medijacije – zajednički sastanak
– Uvodna reč medijatora
– Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga
– Postupak medijacije u slučajevima mobinga – nastavak procesa – neprekinuto vreme
– Razmena i razjašnjenje, fokus na povredu
– Identifikovanja i strukturisanje problema i agende pregovaranja
– Identifikovanje pozicija, interesa i potreba
– Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga, II deo

12.00–12.30 Pauza
12.30–13.30
– Postupak medijacije u slučajevima mobinga – nastavak procesa: podsticanje strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma
– Vrednovanje opcija i postizanje sporazuma
– Formulisanje i zaklјučivanje sporazuma, specifičnosti sadržaja sporazuma
– Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga, II deo
13.30–14.00 Pauza
14.00–15.00
– Specifične veštine medijatora za posredovanje u slučajevima mobinga: prevencija mobinga
– Evaluacija procesa simulacije obuhvata stepen usvojenih znanja i veština i kvalitet njihove primene u simulaciji procesa kroz fidbek učesnika i trenera

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com