Specijalistički treninzi za rad u Excel-u: SQL za analitiku podataka -zakoračite u svet napredne analitike

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 10 do 16h
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 20000 din

Opis kursa

 


Specijalistički treninzi za rad u Excel-u
- SQL za analitiku podataka

Dvodnevna obuka:
25 – 26. jun 2020.god
Vreme: 10:00 – 16:00

Privredna komora Srbije, Beograd - Kneza Miloša 12, Sala 3 na III spratu 

 

Jedna od veština koja je neophodna svakom ko je profesionalac u oblasti jeste i poznavanje SQL upita. Postavljanje ovih upita može znatno da unapredi i ubrza rad svakog profesionalca u oblasti analitika podataka.

SQL (Structured Query Language) je poseban jezik razvijen za kreiranje upita i osnova je svake naprednije analitike podataka.

Trenining se sastoji iz četiri celine:

  • Uvod u SQL i relacione baze podataka

U okviru ovog dela upoznajemo se sa osnovnim delovima SQL upita i njihovom upotrebom

  • Dobijanje podataka iz više tabela 

Podaci koji su nam potrebni mahom se nalaze u više tabela tabela u okviru  baze podataka. Poznavanje sintakse za spajanje tabela je uvod u kreiranje kompleksnijih SQL upita

  • SQL Tipovi podataka 

U ovom delu će biti reči o različitim tipovima podataka u okviru SQL-a kao i o specifičnostima rada sa svakim od njih

  • Analiza poslovnih podataka

Ovaj deo je posvećen rešavanju tipičnih poslovnh izazova uz pomoć SQL-a


*Na trenigu se korisi SQLLight kao alat za kreiranje upita, a svi upiti se kreiraju u standarnom SQL jeziku


PREDAVAČ:

Aleksandar Matić, dipl. Inž. MBA PMP

Seminar je namenjen:

Svima koji se bave kreiranjem izveštaja i analizom podataka: finansijskim analitičarima, analitičarima podataka, kontrolorima i svima  onima koji žele da se bave analizom podataka.

Ciljevi treninga su:

• Donošenje boljih poslovnih odluka korišćenjem dobijenih podataka
• Ovladavanje alatima za kreiranje kompleksnih analiza
• Optimizacija poslovanja korišćenjem pravih informacija
• Bolji uvid u poslovanje

Način rada:

Celokupan rad je zasnovan na praktičnim primerima a tokom 2 dana biće urađeno više praktičnih primera i simulacija.

Kotizacija:

20.000,00 po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanom seminaru

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com