Skype kurs javnog nastupa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Palmira Toljatija 6/55, Novi Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
8 puta po 60 minuta
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 320 eur

Opis kursa

Šta je zapravo javni nastup?

Često ljudi pomisle da javni nastup podrazumeva samo govorenje pred velikim auditorijumom ili pred kamerama. Međutim, javnost je svuda oko nas. U svim fazama života javlja se potreba za nastupanjem – od polaganja ispita na fakultetu, preko razgovora za posao, do držanja prezentacije u firmi. Javni nastup je i rasprava na šalteru pošte, sastanak skupštine stanara ili držanje govora kod kuma na svadbi.

Zašto Skype?

Kurs javnog nastupa putem Skype-a vam pruža mogućnost da se iz udobnosti svog doma ili kancelarije pripremite za vaš nastup ili konsultujete sa našim predavačima. Pored obuka koje sprovodimo u Beogradu i Novom Sadu, ovakav vid rada daje mogućnost svima da pohađaju jedinstveni edukativni program našeg Instituta. Do sada su kurs javnog nastupa putem Skype-a prošli polaznici iz mnogih gradova u Srbiji i inostranstvu (Brisel, Berlin, Sarajevo, Čikago, itd). Dodatna pogodnost ovakvog pohađanja kursa je u tome što vreme kursa može biti dogovoreno između 9h i 21h svim danima, sem nedelje.

Nudimo vam mogućnost besplatnog info Skype sastanka na kome bismo se upoznali i bliže odredili vaše potrebe i program kursa, što bi ga učinilo potpuno personalizovanim.

Predavači:
Slobodan Roksandić, diplomirani glumac/master komunikolog
Marko Milovanović, diplomirani glumac,
Dr Milica Ristić, psihijatar i psihoterapeut,
Srđan Roksandić, komunikolog


Cilj: Ovladavanje javnim nastupom. Staloženo, dikcijski osvešćeno, raznovrsno, stilski bogato, uverljivo, sugestivno, izražajno predstavljanje stavova, misli i ideja, oslobođeno straha i treme.


Tematske celine:

Suočavanje sa tremom

• Uvežbavanje kost-abdominalnog disanja koje omogućava staloženost i pravu polaznu osnovu za ubedljivu govornu interpretaciju.
• Mentalne slike – metod Li Strazberg.
• Sučavanje sa strahom od greške.
• Samoprihvatanje i samoohrabrivanje.


Dikcija

• Vežbe za pravilnu artikulaciju – razgovetan izgovor svih glasova i rečeničnih konstrukcija.
• Logika govora: razložnost i isticanje najvažnijih reči i deonica u okviru govorne celine.
• Izražajnost u govoru: ritam i tempo.


Stil

• Upotreba stilskih figura u cilju ostvarivanja snažnijeg i pamtljivijeg utiska kod publike.
• Borba protiv poštapalica – ovaj, tako da ovaj, znači, dakle i drugih.
• Gramatički ispravno izražavanje.
• Jasnoća i konciznost.


Govor tela

• Tehnike neverbalne komunikacije: stav tela, gestikulacija, rukovanje, mimika, vedrina, aktivno slušanje, stil odevanja.
• Umrežavanje tehnika neverbalne komunikacije sa senzibilitetom svakog polaznika.
• Usklađenost sa sadržajem i kontekstom.
• Postavljanje neverbalnih komunikacionih tehnika na svesni nivo.


Eristika

• Šopenhauerovi trikovi kako da se u komunikaciji uvek bude u pravu.
• Vešto odgovaranje na neugodna pitanja.


Struktura izlaganja

• Značaj uvoda - kako probuditi radoznalost publike
• Središnja misao, poveznice, ilustracije
• Tehnike efikasnog zaključka govora

Način rada: Individualni pristup svakom polazniku. Nakon uvežbavanja svih pojedinačnih segmenata javnog nastupa, pristupa se simulacijama u kojima polaznik objedinjuje znanja kroz izlaganje na temu koja čini njegovu profesionalnu svakodnevicu i koja ga inspiriše. Vežbe se prate i analiziraju i uz obavezne povratne informacije pomažu vašem razvoju i služe kako bi se definisao napredak.
*nudimo vam mogućnost da nezavisno od kursa, sa našim predavačima napravite probu vašeg javnog nastupa.


Trajanje: 8 puta po 60 minuta
Cena: 320 evra (promo cena 240 evra)
* proba javnog nastupa, 2 puta po 60 minuta, cena 60 evra

Kurs javnog nastupa pre svega je namenjen profesionalnim govornicima: političarima, menadžerima, predavačima, advokatima, stručnjacima za ljudske resurse (HR) i odnose sa javnošću (PR), prevodiocima, prodavcima, lekarima, kao i svima onima koji žele da predstave sebe i svoje ideje na što bolji način.

Svi polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat i multimedijalni materijal za dalje izučavanje.

Napredni nivo
Nakon završenog programa edukacije za javni nastup, svaki polaznik može krenuti na napredni nivo. Obuka na naprednom nivou služi za pripremu i uvežbavanje javnih nastupa u skladu sa specifičnim potrebama.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com