Škola upravljanja ljudskim resursima - akreditovani program

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Pregrevica 168, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
21.09.2019.
Trajanje kursa:
21, 28. septembar, 5, 12, 19, 26. oktobar, 2. i 9. novembar 2019. godine (99 nastavnih časova)
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

40%
popust
CENA: 48000 din
Popust važi do: 31-08-2019

Opis kursa

 

O obuci:

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, br. 611-00-01088/2017-03 od 18.5.2018. Institut za ekonomsku diplomatiju je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast ljudskih resursa. Ovim je program profesionalnog usavršavanja “Škola upravljanja ljudskim resursima“ kojeg je Institut za ekonomsku diplomatiju do sada realizovao, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Akreditacija programa “Upravljanje ljudskim resursima” za posledicu ima značajno viši nivo nastave, odnosno povećanje kvaliteta rada, što se postiglo povećanjem fonda časova i nastavnog sadržaja, naročito u segmentu koji je posvećen praktičnom radu.

Program ima za cilj povećanje i formiranje kompetencija polaznika za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, a koje su orijentisane na postizanje rezultata u radu, baziranog na razvoju potencijala i rastućim kompetencijama zaposlenih, u skladu sa najnovijim trendovima savremene evropske prakse (osobito u malim i srednjim preduzećima koja čine presudnu većinu privrednih subjekata u RS u smislu povećanja zaposlenosti, rasta izvoza i doprinosa rastu bruto nacionalnog dohotka).

Po odslušanom programu i položenom ispitu, polaznici će biti u stanju da:

 • Nauče i razumeju vrste promena u poslovnom ambijentu 21. veka i njihov uticaj na novi pristup upravljanju ljudskim resursima;
 • Nauče sadržaj, ulogu, proces i metode upravljanja ljudskim resursima u organizaciji;
 • Nauče šta su kompetencije (odlike i njihov značaj) i zašto su one odgovor na nove zahteve poslovnog okruženja
 • Nauče elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • savladaju sve ključne elemente savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u svojoj organizaciji (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivana i razvoja zaposlenih, talent menadžment…)
 • Unaprede sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima, vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, asertivne komunikacije i pružanja fidbeka zaposlenima)
 • steknu znanja o značaju razvoja potencijala zaposlenih i metodama i tehnikama koje omogućavaju kreiranje efektivnog programa razvoja zaposlenih
 • ovladaju znanjima i veštinama rukovođenja i njihovom značaju za razvoj uspešnih, kreativnih i produktivnih timova, njihov kvalitet rada, kao i produktivnost čitave organizacije
 • samostalno obavljaju administriranje u oblasti radno-pravnih odnosa, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Predavači:

1) Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener sa ogromnim brojem realizovanih obuka 

2) Sanja Leverda, psiholog, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS, sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije.

3) Dr Natalija Radivojević Banović, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog. Poseduje značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing, i razvoj potencijala zaposlenizh, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija).

4) Aleksandra Stanković, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog i predavač u državnoj upravi. Ima dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. 

5) Maja Ilić, Inspektorat za rad Republike Srbije, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijskog nadzora u primeni radno-pravnog zakonodavstva. 

Organizacija i metode rada:

 • Obuka se sprovodi kroz 99 nastavnih časova od kojih je praktična nastava zastupljena sa čak 70% nastavnog fonda.
 • Nastava je organizovana u 8 nastavnih modula (nastavnih jedinica).
 • Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje
 • Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju nastavnu literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu
 • Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije slučajeva, predavanja i vežbe
 • Izrada zadatka (samostalno, na radnom mestu)
 • Po odslušanom nastavnom programu, svi polaznici polažu usmeni i pismeni završni ispit.
 • Nakon položenog ispita, polaznici dobijaju Potvrdu o završenom programu specijalizovanog profesionalnog usavršavanja koja se izdaje na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na posebnom formularu sa memorandumom Ministarstva i Instituta.

Kotizacija:

 • za jednokratne uplate – 80.000,00 (+PDV)

Upis u predroku:

 • Za prijave i uplate izvršene u predroku odobravamo 40% popusta - pa tako kotizacija iznosi svega 48.000 (+PDV)
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta

NASTAVNI PROGRAM:

I MODUL: Savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima - orijentacija na rezultat

II MODUL: Analiza posla

III MODUL: Selekcija kandidata

IV MODUL: Ocenjivanje, motivisanje i nagrađivanje zaposlenih

V MODUL: Razvoj individualnih potencijala zaposlenih

VI MODUL: Talent menadžment

VII MODUL: Veštine rukovođenja

VIII MODUL: Primena radno-pravnog zakonodavstva - Formiranje radno-pravne dokumentacije (kadrovska evidencija)

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com