Škola računovodstva - ovlašćeni računovođa

Opšte informacije

Trajanje kursa:
3 meseca + savet i stručna pomoć ličnog mentora najmanje godinu dana kao i nekomercijalno korišćenje računovodstvenog softvera FIN za vreme trajanja škole i nakon dobijene diplome
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš

CENA: 500 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

 

Program za sticanje stručnih zvanja Računovođa i Ovlašćeni računovođa u okviru Udruženja računovođa i revizora južne Srbije u skladu sa orijentacijom ustanove, ima za cilj obrazovanje kvalitetnih savremenih profesionalnih računovođa osposobljenih za samostalan rad i primenu propisa iz oblasti računovodstva, finansija i revizije.

Pored značajnih teorijskih znanja, kandidatima se nastoji pružiti i neophodno praktično znanje i veštine koje će im biti dragocene u obavljanju računovodstvene profesije. U tom cilju, kandidatima organizujemo praksu u računovodstvenoj agenciji koja posluje u okviru Udruženja sa ciljem da naši kandidati od samog početka svoje edukacije rade posao za koji se edukuju.

Velika pažnja se posvećuje rešavanju praktičnih problema, analizi slučajeva iz računovodstvene prakse, poslovnom pisanju i normotehnici, pisanju podnesaka i pravnih akata, kao i njihovom tumačenju. Želja nam je da u toku edukacije mlade osposobimo za različita računovodstvena zanimanja, a ne da se tek nakon završene edukacije upoznaju prvi put sa praksom i da tek tada stiču ove značajne veštine.

 

 

Knjiga predmeta:

 • Priprema finansijskih izveštaja
 • Upravljačko računovodstvo
 • Računovodstvo troškova
 • Poslovni informacioni sistemi i aplikacije
 • Privredni sistemi i privredno pravo
 • Poreski sistemi i poresko pravo
 • Finansijsko izveštavanje
 • Revizija i interna kontrola
 • Filozofija ekonomije i etika računovodstva
 • Poslovni engleski jezik

Uslovi za upis:

 • mogu se upisati lica sa prethodno stečenim srednjoškolskim obrazovanjem
 • i/ili višim obrazovanjem
 • i/ili visokom obrazovanjem
 • neophodnim radnim iskustvom na računovodstvenim poslovima u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju računovođa
 • popune pristupnicu i uplate godišnju članarinu

Potrebna dokumetacija:

Kandidatima za upis u školu koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Overenu fotokopiju svedočanstva za svaku školsku godinu
 • Overenu fotokopiju diplome srednje škole/ili overenu fotokopiju doplome visoke škole ili fakulteta
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • Prijavu za pristup u članstvo
 • Potvrdu o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima
 • Uplatu godišnje članarine u iznosu od 2.500 dinara na žiro račun 170-30027031001-25

Školarina:

 • Školarina za školsku 2017/2018 godinu iznosi 500 e u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • Školarina se plaća u 3 rate ( prva rata iznosi 200 e i plaća se pri upisu, a ostale dve po 150e u naredna dva meseca) ili u celosti uz popust od 5%
 • Kandidati iz iste porodice ostvaruju popust od 5% za svakog člana
 • Svi udzbenici su uračunati u cenu školarine
 • Članska kartica
 • Nekomercijalno korišćenje računovodstvenog softvera FIN
 • kao i ličnog mentora, renomiranog profesionalnog računovođu koji ima obavezu da savetuje i pruža stručnu pomoć nakon sticanja stručnog zvanja kandidatu do njegovog osamostaljivanja u radu, najmanje godinu dana

Sve informacije biće objavljenje na FB stranici i oglasnoj tabli Udruženja.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com