Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.15 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa


ISO  45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

07. februar 2020.g.
od 10.00 do 15.15 sati

Privredna komora Srbije,
Kneza Miloša 12, međusprat

TEME:

Osvrt na pitanja akreditacije i sertifikacije

Zahtevi standard ISO 45001:2018

  • Predmet i područja primene
  • Kontekst organizacije
  • Liderstvo i učestvovanje radnika
  • Planiranje
  • Podrška
  • Realizacija operativnih aktivnosti
  • Vrednovanje performansi
  • Poboljšavanje

Osvrt na promene u odnosu na zahteve OHSAS 18001:2007

Cilj seminara:

upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 45001, odnosno veza sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007 

Predavač:

Jovana Zečević, ekspert u oblasti sertifikacije, SGS Beograd

Seminar je namenjen:

svima koji žele da primene ili su već primenili sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u svom poslovanju

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanom seminaru

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com