Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS) - Zahtevi standarda ISO 27001:2013

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
24.09.2019.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.15 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

 

SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA U ORGANIZACIJAMA (ISMS) – ZAHTEVI STANDARDA ISO 27001:2013

24.09.2019.
od 10.00 do 15.15 sati


Privredna komora Srbije,
Kneza Miloša 12, sala na međuspratu

ТЕМЕ:

- Standardi i standardizacija – definicije, terminologija, IAF, MLA, akreditaciona tela, sertifikaciona tela, ISO komitet i dr.
- Procesni pristup – definisanje procesa sa stanovišta zaštite informacija
- Zahtevi za dokumentaciju
- Uspostavljanje ISMS
- Identifikacija rizika, metode procene rizika, analiza rizika
- Primena i funkcionisanje ISMS
- Upravljanje kontinuitetom poslovanja - BUSINESS CONTINUITY PLANNING
- Izrada izveštaja o primenjivosti (SOA)
- Nadzor i preispitivanje ISMS
- Upravljanje incidentima - ISO/IEC TR 18044:2004
- Održavanje i poboljšavanje ISMS
- Primena kontrola ANNEXA A STANDARDA
- Odgovornost rukovodstva
- Interne provere ISMS
- Preispitivanje ISMS od strane rukovodstva
- Poboljšavanje ISMS
- Mogućnost integracije ISO 27001:2013 sa drugim menadžment sistemima

Seminar je namenjen:

rukovodiocima i zaposlenima u IT organizacionim jedinicama preduzeća, kao i svima koji učestvuju u projektovanju, implementaciji ili se bave bezbednošću informacija na bilo koji način.

Cilj seminara:

saznaćete kako da zaštitite osetljive informacije u vašoj organizaciji i onemogućite njihovo "curenje", odnosno, kako sa stanovišta bezbednosti informacija da obezbedite kako informatičku, tako i fizičku i generičku zaštitu podataka. Gubitak, loše upravljanje informacijama ili neprepoznavanje značaja njihove zaštite, doveo je do toga da mnoge uspešne organizacije više ne postoje ili da su trajno izgubile značajne klijente.

Polaznici dobijaju:

  • radni materijal,
  • osveženje na pauzama,
  • sertifikat o odslušanom seminaru

PREDAVAČ:dr Dejan Curović

Ekspert za unapredjenje proizvodnje i logističkih sistema

Kotizacija:8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Napomena: 

Posebni uslovi plaćanja za članove PKS.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com