Sertifikovani office manager

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
09.06.2020.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 95300 din

Opis kursa

Godinama unazad poslovi u administraciji spadaju među one do kojih se najlakše dolazi i koji se najviše oglašavaju. Kako analize pokazuju, potreba za kvalitetnim kadrom u ovoj oblasti neće se smanjivati ni tokom narednih godina. Bez obzira na delatnost kojom se određena firma bavi, svima su potrebni ljudi koji će obavljati ovaj deo posla.

Međutim, ono što je evidentno kada je apliciranje na ove oglase u pitanju, je činjenica da malo ljudi razlikuje poziciju poslovnog asistenta i poziciju office menadžera i najčešće misle da je reč o istom opisu poslova. Naravno, zajednička im je „nezamenljivost“ ukoliko svoj posao izvršavaju na visoko profesionalan način i široka lepeza potrebnih veština.

Osnovna razlika je u reči menadžer, te samim tim u opisu posla office menadžera stoji da upravlja procesima i ljudima. To je osoba koja:

 • vodi računa o izgledu kancelarije,
 • ima odgovornost prema ljudima zaposlenim u toj kancelariji i
 • komunicira sa klijentima i predstavlja kancelariju u najboljem svetlu.

Zadužena je za niz dnevno-operativnih poslova, od nabavke materijala za neometan rad kancelarije, komunikacije sa zaposlenima i klijentima, preko organizacije brojnih događaja i službenih putovanja do organizacije rada sekretarijata u složenijim sistemima. U korporacijama ova osoba se još zove i šef kabineta.

Mi vam nudimo mogućnost da unapredite svoje veštine neophodne za rad office manager-a.

Nakon ovog programa bićete efikasniji i efektivniji član tima i moći ćete da doprinesete uspehu cele organizacije.

Ciljna grupa:

 • Administrativni asistenti
 • Poslovni sekretari
 • Novozaposleni (pripravnici) u ovoj oblasti
 • Svi oni koji su spremni na izazove koje ova pozicija sobom nosi
 • Svi oni koji vole dinamičan posao i izazove
 • Svi oni koji žele da unaprede svoje veštine
 • Svi oni koji žele da se prekvalifikuju i osposobe za posao office menadžera
 • Preduzetnici koji tek pokreću svoj biznis

Cilj kvalifikacije:

 • Sticanje veština i znanja o planiranju i organizovanju sopstvenog posla i posla drugih
 • Sticanje veština i znanja o organizovanju sastanka i službenih putovanja
 • Ovladavanje poslovnom komunikacijom i poslovnom korespodencijom
 • Razvoj preduzimačke sposobnosti, spretnosti i znanja
 • Razvoj veština za sporazumevanje s poslovnim partnerima i saradnicima
 • Sticanje administrativne i tehničke podršku poslovnom procesu
 • Savladavanje veština organizovanja i vođenja poslovnih događaja
 • Savladavanje veština za vođenje administrativno-sekretarskih poslova
 • Sticanje veština planiranja i upravljanja vremenom
 • Savladavanje liderskih veština i veština upravljanje timom

Moduli:

 • Modul 1: Odgovornosti ofis menadžera
 • Modul 2: Poslovni bonton
 • Modul 3: Poslovna komunikacija
 • Modul 4: Poslovna korespodencija
 • Modul 5: Upravljanje vremenom
 • Modul 6: Organizacija sastanka
 • Modul 7: Organizovanje službenog putovanja
 • Modul 8: Organizacija događaja
 • Modul 9: Upravljanje timom
 • Modul 10: Finansije za nefinansijere i nabavka
 • Modul 11: Arhiviranje i klasifikacija dokumenata
 • Modul 12: Upravljanje reputacijom

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

Na efikasan i organizovan način obavlja sve administrativne poslove od poslovne korespodencije preko sastavljanja izveštaja, do pripremanja sastanaka, prezentacija, organizacije događaja i službenih putovanja, vođenja pregovora, vođenja timova i upravljanja promenama i rizicima koje savremeno poslovanje nosi.

Dinamika izvođenja obuke:

radnim danima od 17:00-20:30 časova
subotom od 09:30-16:00 časova

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com