Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta (ADR/RID)

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
08.06.2020.
Trajanje kursa:
45 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 85700 din

Opis kursa

Od velikog je značaja da se opasan teret, uzimajući u obzir praćenje usaglašenosti opasnih materija u preduzeću u skladu sa propisima, trasnportuje na adekvatan i bezbedan način. Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta ima zadatak da na najbezbedniji način omogući da opasan teret stigne do odredišta.

Da biste se bavili ovim poslom i stekli licencu neophodno je da, pre polaganja pismenog ispita u Upravi za transport opasnog tereta, pohađate obuku u trening centru koji je ovlašćen i licenciran od nadležne institucije da organizuje obuku. Nakon položenog ispita, Vi stičete zvaničnu licencu savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

MNG trening centar kao nosilac licence, organizuje obuku za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta za:

ADR- Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju - drumski saobraćaj
RID – sporazum o međunarodnom železničkom transportu - železnički saobraćaj

Cilj obuke jeste da se polaznici osposobe za:

  • Praćenje usaglašenosti opasnih materija u preduzeću u skladu sa propisima;
  • Primenu propisa neophodnih za obavljanje svoje aktivnosti: Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija – ADR, Pravilniku o međunarodnom železničkom prevozu opasnog tereta - RID, Zakona o prevozu opasnog tereta;
  • Savetovanje rukovodstva preduzeća za upravljanje transportom opasnog tereta;
  • Internu obuku zaposlenih kompanije koji učestvuju u transportu opasnog tereta;
  • Sprovođenje odgovarajućih mera za sprečavanje nesreća ili ozbiljno kršenje pravila;
  • Implementaciju vanrednih i hitnih mera pri incidentnim situacijama;
  • Pripremu godišnjeg izveštaja.

Obuka obuhvata predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse i rešavanje konkretnih problema npr. pri incidentnim situacijama, nesrećama i sl.

Uslovi za uključivanje u program obuke:
Polaznici obuke su u obavezi da dostave dokaz o stručnoj spremi kao i potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na poslovima u vezi transporta opasnog tereta (neophodno za polaganje ispita) u trajanju od:

3 (tri) godine za kandidate sa visokom stručnom spremom;
5 (pet) godina za kandidate sa srednjom stručnom spremom.

Trajanje obuke:
Obuka traje pet dana. Četiri dana polaznicima će biti izložena materija kroz predavanja od strane kompetentnih predavača, a peti dan je predviđen za konsultacije i vežbanje zadataka za ispit.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com