Root cause analiza i problem solving alati

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
26.05.2021.
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18500 din

Opis kursa

Osnovni uzrok (Root cause) je definisan kao glavni faktor koji je izazvao neusklađenost i trebalo bi ga trajno eliminisati poboljšanjem procesa. Analiza osnovnog uzroka (RCA) problema definisana je kao kolektivni pojam, koji opisuje širok spektar pristupa, alata i tehnika koji se koriste za otkrivanje uzroka problema.

RCA se zasniva na principu da se problemi mogu najbolje rešiti ispravljanjem njihovih uzroka, za razliku od drugih metoda fokusiranih na rešavanje simptoma problema. Korektivnim merama rešavaju se osnovni uzroci tako da se ponavljanje problema može svesti na najmanju moguću meru. RCA se koristi kao alat za kontualno unapređenje.

Postoje razni RCA alati, a tri najčešće korišćena su:

 • Fishbone (Cause and effect analysis),
 • 5 Zašto i
 • Pareto analiza.

Zaposlenima se često čini da raznolikost pristupa rešavanju može biti zbunjujuća. Ali nema toliko razlika između ovih pristupa, koliko bi se moglo očekivati. Sve razlike zavise samo od vrste problema koji se mora rešiti. Različiti pristupi rešavanju problema poput PDCA, A3, DMAIC, 8D i tako dalje, mogu se sortirati u sledeće kategorije:

 • Da li je to mali, srednji ili veliki problem koji želite da rešite i da li je rešenje problema nepoznato?
 • Da li vaša strategija rešavanja problema sledi princip kontualnog poboljšanja procesa ili želite da rešite problem jednokratno(npr. žalbu kupca)?

Svi ovi pristupi imaju zajedničko to da slede naučni i metodički način rešavanja problema.

Izgradnja kulture rešavanja problema u kompaniji ne podrazumeva korektivne mere za određene probleme, već težnju da stvari budu bolje. Kompanije sa dobro utvrđenim praksom rešavanja problema ima koristi i od toga što ljudi razvijaju entuzijazam koji unose u svoj posao. Efikasno rešavanje problema bazirano na PDCA principima čini jedan od stubova Lean kulture u nekoj organizaciji.

Polaznicima seminara će, kroz primere iz prakse, biti objašnjena primena raznih RCA i problem solving alata.

Cilj treninga:

sticanje znanja o vrstama i načinima rešavanja problema, počev od najjednostavnijih, do kompleksnih poput Six Sigme. Poseban akcenat tokom seminara biće stavljen na odabir pogodne metode za rešavanje nekog problema, pošto se, u praksi, pokazalo da se veoma često greši prilikom izbora metode, čime se umanjuje šansa da se problem efikasno reši.

Ciljna grupa:

Srednji i viši menadžment u službama proizvodnje, održavanja opreme, kontrole kvaliteta, logistike, kao i u raznim službama neproizvodnih organizacija.

Teme:

Root cause analiza (RCA)

 • Pareto analiza
 • 5 Zašto
 • Fishbone analiza

Metode rešavanja problema (problem solving)

 • PDCA
 • A3
 • 8D
 • Six Sigma (DMAIC)

Po završetku ovog treninga – obuke polaznik će biti osposobljen da:

 • upotrebi različite RCA metode, kako bi se otkrio uzrok problema;
 • upotrebi različite metode rešavanja problema;
 • odabere pravi alat za rešavanje problema;
 • obezbedi kontinualnu primenu PDCA sistema rešavanja problema u svojoj organizaciji.

Trener:

vrhunski ekspert iz oblasti upravljanja proizvodnjom, sa više hiljada sati izvedene obuke, mentorstva, couching-a i rada u ovoj oblasti. Više od dve decenije se bavi ovom oblašću a iskustva je sticao radeći na raznim rukovodećim pozicijama, kako u domaćim tako i multinacionalnim kompanijama. Poseduje  diplomu eMBA prestižne škole iz UK.

Trenutno je zaposlen na poziciji internog konsultanta za kontinualno poboljšanje procesa, u poznatoj multinacionalnoj kompaniji. Zadužen je za praćenje efikasnosti proizvodnih i logističkih operacija, primenu Lean alata i tehnika, uključujići treninge menadžmenta i ostalih i zaposlenih, na teritoriji desetak zemalja.

Njegove odgovornosti i ekspertiza se odnose na:

 • Primenu Lean strategije izvršnog menadžmenta, kao i kreiranje i praćenje modela kako bi se postigli KPI ciljevi;
 • Obuku lokalno zaposlenih u postrojenjima u proizvodnom sistemu;
 • Organizovanje i izvođenje Lean radionica, kao podrške fabrikama u postizanju njihovih ciljeva u pogledu povećanja produktivnosti, poboljšanju logistike, sprovođenju projekata, uštedi troškova, smanjenju otpada;
 • Pripremu Lean revizije svih značajnih investicionih projekata;
 • Organizovanje deljenja dobre prakse između više fabrika;
 • Organizovanje i sprovođenje obuke iz domena Problem solving alata, na evropskom nivou.
 • Ovaj izuzetan trener se bavi i primenom MTM alata i izvođenjem Six Sigma projekata.

Trener izvodi i posebne radionice, gde poseban fokus stavlja na primenu Lean principa u procesu planiranja velikih projekata s ciljem optimizacije budžeta.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com