Prognoza prodaje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Paunova 24, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
2019-11-13
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 250 eur

Opis kursa

PROGNOZA PRODAJE

 

Svi prognoziraju, bili toga svesni ili ne. Upravljanje kompanijom zahteva prognozu budućih događaja, inače ne bismo mogli da planiramo marketing, prodaju, proizvodnju, nabavku, potrošnju... ili napravimo bilo kakvu vrstu biznis plana. Mnogi poslovni ljudi još uvek planiraju na osnovu intuicije i logičnog rasuđivanja. Međutim kada imate mnogo informacija koje treba obraditi osetite se nemoćni da se uhvatite u koštac sa njima i nastavite da donosite odluke na osnovu intuicije. 

Ciljna grupa: 

 Rukovodioci i zaposleni u odeljenjima SCM-a, Marketinga, Prodaje i Proizvodnje 

Cilj modula: 

 Cilj ovog seminara je da nauči polaznike kako da naprave brzu i tačnu prognozu, šta su i kada se koriste Kvalitativne a kada Kvanitativne metode prognoze. Takođe će naučiti kako se prognoziraju novi proizvodi za koje ne postoji statistika, kako se prati greška prognoze i kada se mora raditi nova prognoza. Kompletan trening prate vežbe koje se rade u Excelu i Forecast Pro alatu najpoznatijem svetskom brendu za poslovnu prognozu. 

Sadržaj i trajanje treninga:

 

 • Kvalitativne metode prognoze
 1. Delphi
 2. Metoda scenarija
 3. Informacije sa terena
 4. Fokus grupe
 5. Istraživanje tržišta
 6. Test marketing
 • Kvanitativne metode
 1. Prosti pokretni prosek (Simple Moving Average)
 2. Eksponencijalni pokretni prosek (Exponetial Moving Average)
 3. Holtov dvo-parametarski faktor
 4. Vinterov sezonski faktor
 5. Regresiona Trend analiza
 6. Box-Jenkins analiza
 • Kada se koja metoda koristi
 • Kako prognozirati nove proizvode
 • Kako pratiti greške prognoze

           -Analiza proizvoda/usluga i Signal za praćenje prognoze

 

Trajanje treninga – 2 dana 16 sati
 
 
O predavaču: 
 
Zoran Đurđević - vodeći stručnjak iz oblasti SCM-a na Balkanu. Više od trideset godina iskustva na rukovodećom pozicijima u domaćim i internacionalnim kompanijama. Desetine uspešnih projekata u Srbiji i inostranstvu.  Internacinalni EBRD savetnik. Ovlašćeni trener WIFI instituta Austrijske Privredne Komore. 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com