Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za bezbednost i zdravlje na radu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 22, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
3 nedelje
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: od 36000 din

Opis kursa

 

Kurs je namenjen licima koja žele da se bave poslovima Bezbednosti i zdravlja na radu ili da steknu licencu odgovornog lica za ispitivanja opreme za rad i radne okoline. Nastava se izvodi po planu i programu za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

U toku osamnaestodnevne nastave kompetentni predavači Instituta, u okviru 108 časova, pomažu budućim kandidatima za polaganje da savladaju gradivo.

Radi se u malim grupama, od po 15-ak polaznika i kurs se održava periodično  svakih jedan do dva meseca u Novom Sadu, Jevrejska 16, kao i u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 259.

Nastava se drži 3 puta nedeljno pre podne (četvrtak, petak i subota) u toku 3 nedelje. 

Moguće je prijaviti se i na daljinski sistem koji nudi on-line pristup materijalu i prezentacijama uz uputstva i konsultativni rad sa predavačima

Osim olakšanog savladavanja planom predviđenog programa polaznici se uče onome što će zapravo u budućnosti raditi. Ovo je posebno značajno ako se ima u vidu da je stručna sprema polaznika veoma šarolika, a veliki broj njih nema radnog iskustva u oblasti bezbednosti.

Predavači koji učestvuju u izvođenju nastave imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i materija kursa sadrži sve Zakone, Pravilnike i druga akta vezana za oblast Bezbednosti i zdravlja na radu.

Predstavljena je u dve knjige, sa aktuelnim izmenama. Autori: Vera Bozić-Trefalt, Simo Kosić, Božo Nikolić

1. KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
Prečišćen tekst zakona sa izmenjenim i dopunjenim podzakonskim propisima, uz komentar, april 2016.

2. ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, Deseto izmenjeno izdanje, maj 2017.

Knjige se mogu dostaviti putem pošte ili ličnim preuzimanjem a na osnovu prijave, telefonskim kontaktom ili putem mejla.

 

        

 

Zbog novonastale situacije sa Korona virusom organizujemo i online obuku za kandidate. 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com