Prinudna naplata sa računa pravnih lica i preduzetnika - Kako naplatiti potraživanja od dužnika u blokadi

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
29.01.2020.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

 *Mogućnost sprovođenja kompenzacije u uslovima blokade računa- pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda*

Na praktičnom seminaru naučite koji je postupak prinudne naplate i koji je redosled naplate potraživanja i kako kroz izmenu redosleda osnova za naplatu obezbediti bržu naplatu od dužnika u blokadi, pre svega kod menice dobijanjem sudskog rešenja o izvršenju.

Predmet će biti i razmatranje koja lica mogu preuzeti meničnu obavezu (propisi NBS I različita pravna shvatanja sudova)

U uslovima sve većeg broja blokiranih pravnih lica i preduzetnika od izuzetnog je značaja kako kod zaključivanja pravnih poslova obezbediti naplatu potraživanja i kako za već zaključene pravne poslove kod kojih je dužnik u blokadi obezbediti naplatu potraživanja, a da se ne krše propisi izdavanjem personalnih i realnih instrumenata obezbeđivanja potraživanja.

Posebno će se razmatrati najnovija pravna shvatanja Vrhovnog kasacionog suda koja omogućavaju kompenzaciju u uslovima blokade računa.

Kroz interakciju sa učesnicima na seminaru se osposobite za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, knjigovođe, komercijalisti, a posebno pravnici koji se bave naplatom potraživanja.

Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

Teme:

 • Propisi koji uređuju prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika;
 • Postupak i organi prinudne naplate;
 • Redosled naplate potraživanja i promena redosleda u cilju obezbeđivanja brže naplate, pre svega kroz sudski postupak naplate menice;
 • Izdavanje trasirane menice u cilju naplate od novog dužnika koji nije u blokadi;
 • Izdavanje menice sa avalom pravnog lica, radi naplate od avaliste koji nije u blokadi;
 • Naplata menice koja nije registrovana kroz sudski postupak;
 • Rizici I pogodnosti preuzimanja meničnih obaveza bez korišćenja pečata meničnog dužnika ili meničnog poverioca
 • Ugovor o jemstvu- posebno solidarnom jemstvu( jemac platac) za ugovore u privredi
 • Pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda da ugovor o kompenzaciji ne proizvodi ništavost pravnog posla kompenzacije u uslovima blokade računa jednog ili oba učesnika( kompenzacija je moguća)
 • Založno pravo na pokretnim stvarima;
 • Razmena;
 • Završna razmatranja.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

po završenoj obuci polaznici će biti osposobljeni da samostalno preduzimaju postupke i radnje u cilju brže naplate potraživanja od dužnika u blokadi i da za već nastala potraživanja pribave od dužnika instrumente obezbeđivanja plaćanja koji će im omogućiti naplatu potraživanja, odnosno povoljniji redosled naplate.

Predavač:

Ivana Barać, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com