Primena pravilnika o evidenciji PDV-a

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
05.09.2019.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18700 din

Opis kursa

Od 01.07.2018. godine obveznici PDV su dužni da vode evidenciju o PDV u skladu sa novim pravilima. Pravilnikom je propisana obaveza podnošenja obrasca POPDV (Pregled obračuna PDV za poreski period) uz poresku prijavu. Obrazac se podnosi u elektronskoj formi, a podnosiće se uz poresku prijavu počev od prvog poreskog perioda 2018. godine.

Od 1. jula 2019. godine u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV - Pregled obračuna PDV, nadležni poreski organ uzima u obzir i pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze, što nije bio slučaj u prethodnoj godini primene pravilnika.

Na seminaru će biti predstavljena rešenja za najčešće probleme i pitanja koja je sa sobom donela primena novog pravilnika.

Ciljna grupa:

Obveznici PDV

Cilj seminara:

Obuka za primenu propisa i odgovori na sporna pitanja.

Teme:

  • PDV evidencija
  • pregled obračuna PDV
  • poreska prijava PDV
  • pitanja i odgovori

Po završetku seminara polaznik je oposobljen da:

U meri u kojoj je za to sposoban, samostalno primeni novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV.

Predavač:

Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com