Primena MRS/MSFI u računovodstvenom obuhvatanju poljoprivredne delatnosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
28.08.2019.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

Poljoprivredna delatnost je upravljanje entiteta biološkom transformacijom ili ubiranjem bioloških sredstava za prodaju ili preradu u poljoprivredne proizvode ili za stvaranje dodatnih bioloških sredstava. Poljoprivredna delatnost obuhvata različite aktivnosti:

 • uzgoj stoke,
 • uzgajanje jednogodišnjih ili višegodišnjih useva,
 • šumarstvo,
 • kultivisanje voćnjaka ili plantaža,
 • cvećarstvo, itd.

Centralni standard za poljoprivrednu delatnost je MRS 41 Poljoprivreda. Ovo je kratak standard sa širokim delokrugom i značajnim uticajem na entitete koji su u njegovom delokrugu. Princip standarda je da se promene u vrednosti priznaju kroz bilans uspeha kako imovina raste i razvija se. Ovo implicira da je u njega ugrađen koncept fer vrednosti i zbog toga ćemo na seminaru obraditi i MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti u kontekstu poljoprivredne delatnosti.

U Junu 2014. godine Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde je emitovao amandmane koji su stupili na snagu 01.01.2016 koji su višegodišnje zasade koji su dostigli svoju zrelost premestili iz delokruga MRS 41 u delokrug MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Na seminaru će biti predstavljeni i delovih ostalih kompletnih standarda koje je potrebno poznavati za računovodstveno obuhvatanje poljoprivredne delatnosti, kao i MSFI za MSP iz aspekta poljoprivredne delatnosti.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MRS/MSFI u računovodstvenom obuhvatanju poljoprivredne delatnosti.

Teme:

 • Poljoprivredna delatnost
 • Relevantni standardi (MRS 41, MSFI 13, MRS 2, MRS 16, MSFI za MSP sa odgovarajućim odeljcima)
 • Biološka transformacija i klasifikacija bioloških sredstava
 • Početno i naknadno merenje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda
 • Odmeravanje fer vrednosti i evidentiranje promena fer vrednosti
 • Prestanak priznavanja bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda
 • Utvrđivanje vrednosti zaliha na kraju godine
 • Amandmani na MRS 41 i MRS 16
 • Ilustrativni primeri

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna šta standardi definišu kao poljoprivrednu delatnost,
 • Prepozna relevantne standarde za računovodstvene obuhvatanje poljoprivredne delatnosti,
 • Razume proces biološke transformacije i klasifikaciju bioloških sredstava,
 • Izvrši početno i naknadno merenje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda,
 • Razume koncept fer vrednosti u kontekstu poljoprivredne delatnosti,
 • Upozna se sa izmenama standarda koje se odnose na poljoprivrednu delatnost,
 • Pravilno utvrdi vrednost zaliha na kraju perioda.

Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com