Poslovni Excel - napredni nivo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Pregrevica 168, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
09.09.2019.
Trajanje kursa:
9, 11, 13, 16, 18. i 20. septembar 2019. godine od 17,30 do 20,30 časova (24 nastavna časa)
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 19000 din

Opis kursa

 

O obuci Excel napredni nivo

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava.

Obuka za Excel napredni nivo je obimna i kompleksna, sa fondom od 24 nastavna časa. Ovoliki obim časova je predviđen kako bi se maksimalan prostor posvetio praktičnom radu i konkretnim vežbama, na šta je stavljen akcenat – čak 50% obuke su praktične vežbe na računarima . Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata , kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koju naiđu. Poseban deo obuke je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

Obuka za Excel napredni nivo se vrši u računarskom kabinetu Instituta u maloj grupi (najviše 10 polaznika). Izvodi se na računarima – jedan učesnik koristi jedan računar (polaznici mogu da ponesu svoj računar), kako bi sav nastavni materijal mogli intenzivno da izvežbaju. Fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe Excela do završetka obuke.

Za sve učesnike obuke Excel napredni nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

Predavač

je vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 4 godine predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog poslovnog alata.

VREME ODRŽAVANJA:

9, 11,13, 16, 18. i 20. septembar 2019. godine od 17,30 do 20,30 časova.

 

PROGRAM OBUKE:

UPOTREBA ŠABLONA U EXCEL-u

- Kretanje šablona za prikupljanje podataka
- Kreiranje formi za unos podataka i validacija
- Povezivanje više datoteka za prikupljanje podataka

NAPREDNE FUNKCIJE U EXCEL-u

- Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)
- Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)
- Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd

RAD SA IZVEDENIM (PIVOT) TABELAMA

- Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija (+,-,*,/)
- Osnovne funkcije i dodate računske operacije (Sum, Average, Count, Mas, Min) – Slajseri u pivot tabelama

RAD SA IZVEDENIM (POWERPIVOT) TABELAMA

- Upotreba DAX formula
- Kreiranje formula pomoću polja
- Kreiranje veza između tabela korišćenjem Diagram View prozora
- Prikazivanje tabela u zvezdi i priprema za višedimenzionu analizu, itd

RAD SA MAKROIMA I VBA PROGRAMIRANJE

- Generisanje makro funkcija sa apsolutnim i relativnim adresiranjem
- Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje
- Msgbox, InputBox
- If Then Else, Case, For… Next, Do… Loop, Funkcije

VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

- VBA editor, ebugger, break point
- Range objekat, Cells objekat
- Varijable, tipovi, Explicite, Immediate
- Debug. Print, Debug. Assert
- Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch
- Frme, Events
- Zaštita VBA programa

Kotizacija

iznosi 19.000,00 dinara (+PDV), a uz umanjenje od 25% – svega 14.250,00 dinara (+PDV). Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com