Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
27.09.2019.
Trajanje kursa:
od 9.00 do 16.00 sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

POSLOVNA KOMUNIKACIJA PREGOVARANJE, KONFLIKTI
efikasne i lake tehnike i alati koji će Vas učiniti superiornim profesionalcem u poslovnom svetu

27.9.2019.god

od 9.00 do 16.00 sati

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12/3 sprat

POSLOVNA KOMUNIKACIJA: veštine i alati – primeri dobre prakse

Blokatori i izazovi u komunikaciji – primeri iz prakse učesnika
Slušajte aktivno - 6 vrsti “neslušanja” koja slabe pregovaračku moć
Pojačajte ubedljivost i steknite poverenje lakim asertivnim tehnikama
Veština pitanja – kakvo pitanje, takav odgovor
Vežbom savladajte strah od javnog nastupa
Kontrolišite efikasno, ostanite prijatni (Adižes) – primeri iz prakse
Kritikujte konstruktivno, a bez vređanja - u 4 koraka
Komunicirajte adekvatno situaciji: usmena, pisana, posredna, neposredna, interna , eksterna
Unapredite radno okruženje dobrom internom komunikacijom
Neverbalna komunikacija i prvi utisak – saveznik, a ne izdajnik
- režirajte spontanost: stav, pogled, rukovanje, osmeh, empatija...
- VEŽBE
KONFLIKTI NA RADU: -prevancija i rešavanje - primeri dobre prakse
“Amortizujte”stres i intrapersonalne konflikte po oprobanoj šemi
Upoznajte modele ponašanja i okidače konflikta i kontrolisano reagujte
“Veštine” ćutanja - ubedljiva poruka i odgovor na negativnu reakciju
Kad poslodavac treba, a kad mora da reši konflikt
- VEŽBE
Poslovno pregovaranje i poslovni bonton
Šta treba saznati pre početka pregovora (poslovni, kulturološki, verski običaji (Arapi, SAD, Japan, Kina)
Pregovaranje kroz faze i kanalisanje u željenom smeru
Šta kad se pregovori zaglave i 10 najčešćih grešaka
Procena trenutka za protivuslugu i “finalnu ponudu”
- VEŽBE
Cilj seminara je sticanje praktičnih veština verbalne i neverbalne komunikacije koje će Vas učiniti ubedljivim, a prijatnim sagovornikom i pregovaračem, sa harizmatičnim komunikacionim stilom.

Predavač: 

Olga Vučković Kićanović, stručnjak i predavač u oblasti radnog prava i komuniacije, specijalizovana za socijalni dijalog u MOR, posrednik pri Ministarstvu pravde, autor knjiga Praktikum poslovnog uspeha i Karijerologija –pravni, emocionalni i socijalni okvir uspešnog poslovanja i Komentara zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Seminar je namenjen:
Menadžerima svih nivoa, HR, preduzetnicima, pravnim zastupnicima, advokatima, internim i eksternim posrednicima, učesnicima u pregovorima, ličnom razvoju

Polaznici dobijaju:
Radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Kotizacija:
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

 

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd, (+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs / www.pks.rs


Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com