Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
28.02.2020.
Trajanje kursa:
od 9.00 do 16.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa


POSLOVNA KOMUNIKACIJA PREGOVARANJE, KONFLIKTI
efikasne i lake tehnike i alati koji će Vas učiniti superiornim profesionalcem u poslovnom svetu

28. februar 2020.g.
od 9.00 do 16.00 sati

Privredna komora Srbije,
Kneza Miloša 12/3 sprat

 

TEME:

POSLOVNA KOMUNIKACIJA: veštine i alati – primeri dobre prakse

Blokatori i izazovi u komunikaciji – primeri iz prakse učesnika
Slušajte aktivno - 6 vrsti “neslušanja” koja slabe pregovaračku moć
Pojačajte ubedljivost i steknite poverenje lakim asertivnim tehnikama
Veština pitanja – kakvo pitanje, takav odgovor
Kontrolišite efikasno (Adižes), kritikujte konstruktivno - primeri iz prakse

Komunicirajte adekvatno situaciji:
usmena, pisana, posredna, neposredna, interna , eksterna
Unapredite radno okruženje dobrom internom komunikacijom
Neverbalna komunikacija i prvi utisak – saveznik, a ne izdajnik
- režirajte spontanost: stav, pogled, rukovanje, osmeh, empatija...
Javni nastup - savladati tremu i zaokružiti verbalnu i neverbalnu poruku
- VEŽBE

KONFLIKTI NA RADU: prevancija i rešavanje - primeri dobre prakse

“Amortizujte”stres i intrapersonalne konflikte po oprobanoj šemi
Upoznajte modele ponašanja i okidače konflikta i kontrolisano reagujte
“Veštine” ćutanja – kad, kako i zašto
Kad poslodavac treba, a kad mora da reši konflikt
- VEŽBE

POSLOVNO PREGOVARANJE I POSLOVNI BONTON

Šta treba znati pre početka pregovora (poslovni, kulturološki, verski običaji (Arapi, SAD, Japan, Kina)
Pregovaranje kroz faze i veštine kanalisanja u željenom smeru
Šta kad se pregovori zaglave i 10 najčešćih grešaka
Procena trenutka za protivuslugu i “finalnu ponudu”
- VEŽBE

CILJ SEMINARA je sticanje praktičnih veština verbalne i neverbalne komunikacije koje će Vas učiniti ubedljivim, a prijatnim sagovornikom i pregovaračem, sa harizmatičnim komunikacionim stilom.

PREDAVAČ:

Olga Vučković Kićanović, iskusan stručnjak i predavač u oblasti radnog prava, odnosa i komunikacije, specijalizovana za socijalni dijalog u MOR, posrednik pri Ministarstvu pravde, autor knjiga Praktikum poslovnog uspeha i Karijerologija  i Komentara zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu      

Seminar je namenjen:

menadžerima svih nivoa, HR, preduzetnicima, pravnim  zastupnicima, advokatima, internim i eksternim posrednicima, učesnicima u pregovorima, ličnom razvoju

Polaznici dobijaju:

radni materijal i CD,  osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com