Porez na dodatu vrednost – praktična primena zakona o PDV

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
06.03.2020.
Trajanje kursa:
od 10 do 15.30 h
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 35000 din

Opis kursa

 

POREZ NA DODATU VREDNOST – PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV

Petodnevna obuka:


Petodnevna obuka: 


07.02.2020.god – petak
14.02.2020.god – petak
17.02.2020.god – ponedeljak
06.03.2020.god - petak
12.03.2020.god - četvrtak


od 10.00 do 15.30 sati

Privredna komora Srbije, 

Beograd, Kneza Miloša 12,

Sala broj III


Seminar organizujemo na zahtev privrede, u cilju sveobuhvatnog davanja tumačenja i odgovora polaznicima na mnoga pitanja koja su se otvorena uvođenjem novog načina evidentiranja i popunjavanja PO PDV prijave, a vezano za primenu Zakona o PDV i podzakonskih akata.


U PROCEDURI USVAJANJA JE NAJNOVIJI PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PDV-U.


Od 01. jula 2019. godine stupila je na snagu puna primena  pravilnika o iskazivanju podataka u pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i PDV prijavi (Obrazac PP PDV), koja predviđa i prekršajnu odgovornost u slučaju netačno i nepotpuno  iskazanih podataka i kada nisu od uticaja na visinu poreske obaveze.


TEME

 

Kontola PDV-a od strane Poreske uprave u pogledu:

• Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV
• Određivanje vrste prometa
• Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga
• Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga
• Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika
• Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi
• Poreska oslobođenja
• Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje prethodnog PDV
• Posebni postupci oporezivanja
• Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
• Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom
• Obaveza vođenja evidencija
• Iskazivanje podataka u pregledu obračuna
• Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna (obrazac PO PDV)
• Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

 

Usled obaveze tačnog i potpunog  iskazivanja mnogo većeg broja podataka u pregledu obračuna, otvorila su se mnoga pitanja i dileme u smislu ne samo u koje polje se unosi promet, već i šta se smatra prometom, kada je promet izvršen, kako se i kada vrši ispravka osnovice, uticaj sporednog prometa na visinu poreske obaveze, poreke obaveze poreskog dužnika kada jeste i kada nije obveznik PDV, ispunjenje uslova za poresko oslobođenje, pojam taksi, dan prometa kod usluga osiguranja, koji se promet bez naknade iskazuje u pregledu, gde se iskazuje promet dobara koji nije predmet oporezivanja PDV-om, šta se sve podrazumeva pod prefakturisanim prometom, koje subvencije ulaze u poresku osnovicu I dr.

Kroz praktične primere proći ćemo kroz specifičnosti utvrđivanja poreske obaveze kod raznih delatnosti ( građevinarstvo, spoljna trgovina, promet i izdavanje u zakup nepokretnosti, proizvodnja, IT poslovi, komunalna delatnost....)


Posebna pažnja biće posvećena sadržini I obaveznim elementima računa, slučajevima izdavanja pogrešnog računa I načinima ispravke greške, izmeni porske osnovice, ispunjenju uslova za sticanje prava na odbitak prethodnog poreza.


Polaznici će biti detaljno upoznati sa najnovijim predlogom izmena i dopuna Zakona o PDV-u koji je u skupštinskoj proceduri

 PREDAVAČ:

Snežana Matejić - poreski savetnik

Radila u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, u Javnom preduzeću na poslovima Direktora Sektora za finansijske i opšte poslove 

Seminar je namenjen:

obveznicima PDV-a i PDV dužnicima

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV

Cilj seminara je

osposobljavanje zaposlenih za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:

• vrše obračun i plaćanje PDV
• vrše ugovaranje poslova sa partnerima iz zemlje i inostranstva uz preiziranje poreskih obaveza
• rade na poslovima evidentiranja svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja pregleda obračuna i poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PO PDV i Obrazac PP PDV)
• rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema dokumentacije za nabavljena dobra i usluge

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Kotizacija:

35.000,00 /bez PDV-a/Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com