Osnove SQL-a, Osnove rada sa bazama podataka

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kralja Aleksandra 12, II sprat- Pariski magazin, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
09.12.2019.
Trajanje kursa:
12 školskih časova/ 3 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 9000 din

Opis kursa

Naučićete

Koncept baza podataka, kao i projektovanje i dizajniranje baze podataka.

Trajanje kursa

3 radna dana, po 4 školska časa

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru, zatim rada sa manipulacijom podataka (kopiranje, premeštanje, brisanje), organizovanjem dokumenata (kreiranje foldera i podfoldera), kao i upotreba Windows okruženja.

Sadržaj

Teoretski deo
Izrada ER modela podataka
Određivanje entiteta, slabog entiteta, poveznika, gerunda…
Određivanje primarnih i sekundarnih ključeva
Definisanje obeležja, domen obeležja i torke
Zavisnost sadržavanja i referencijalni integritet
Kardinalnost tipa poveznika i predstavljanje kardinaliteta tipa poveznika u ER dijagramima
Strukture sa kardinalitetima N:N, N:1 i 1:1
Prevođenje ER modela podataka u relacioni model podataka N:N, N:1 i 1:1
Rekurzivne veze u postupku prevođenja ER modela podata u relacioni model podataka
Praktični deo
Primena Microsoft Access-a u razvoju baze podataka
Izrada, dodavanje i pregledanje podataka u tabelu
Izrada relacija između tabela (povezivanje tabela)
Izrada i izvođenje upita (SQL)
Upiti nad jednom ili više tabela
Upiti: select, update, delete, insert into
Izrada formi za obuhvat podataka nad tabelom ili upitom
Izrada i realizacija izveštaja nad tabelom ili upitom

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com