Online obuka-BANKA KAO PRODAJNI PUT OSIGURAVAJUĆIH USLUGA-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
02.04.2020.
Trajanje kursa:
5 časova obuke
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 3700 din

Opis kursa


KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU


BANKA KAO PRODAJNI PUT OSIGURAVAJUĆIH USLUGA

(5 časova obuke)


ONLINE OBUKA


Rok za prijavu

02. april 2020. godine

 

Informaciju o Vašim korisničkim podacima, sa linkom za pristupanje online obuci, dobićete putem mejla do 04. APRILA


TEME

 1. Uvod

 2. Odrednice uspešnog poslovanja bankarskog osiguranja

 3. Osiguravajuće usluge koje se prodaju preko banaka 

 4. Najvažnija načela prodaje polisa primenjena na banku 

 5. Primeri vođenja prodaje odabranih vrsta osiguranja preko banke

 6. Osnovna obeležja tržišta banke-osiguranja 

  1.  Obeležja evropskog tržišta

  2.  Obeležja tržišta u Srbiji

 7. Polazišta daljeg razvoja bankarskog osiguranja 

  1.  Posebnosti u dobu digitalizacije 

 8. Zaključak


Obuka je izrađena na osnovu predavanja 

prof. dr Nebojša Žarković


Informaciju o Vašim korisničkim podacima, sa linkom za pristupanje online obuci, dobićete putem mejla do 04. aprila 2020. godine. Od momenta prijema korisničkih podataka obuka će Vam biti dostupna za slušanje 7 dana/24h . Sertifikat sami preuzimate nakon odslušane obuke, preko online aplikacije u datom roku od 7 dana.

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)


Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)


Polaznici dobijaju:

sertifikat o odslušanoj obuci, koji sami generišu nakon kursa


VAŽNO:

Prlikom popunjavanja prijave neophodno je da se za svaku osobu upiše njena mejl adresa, jer se ista generiše kao početno korisničko ime


Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com