Online kurs Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
09.04.2020.
Trajanje kursa:
16 sati
Vreme održavanja:
večernji, celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: od 8500 din

Opis kursa

 

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu

Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas.

„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa. Emocije su izvori motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. 

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;
 • emocije i verbalna komunikacija;
 • razvijanje saosećanja prema drugim ljudima;
 • upravljanje emocijama;
 • rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, odlučnošću, anksioznosti, paničnih napada...
 • asertivnost kroz emocije;
 • emocija kao poruka - značenje emocija;
 • praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize;
 • ego stanja i emocionalna pismenost;
 • vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije;
 • integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost.

  Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Kome je namenjen:

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi. Trening je namenjen starijima od 16 godina.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija,  međusobnu razmena iskustava i sl. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Skype:  9.4.2020, 8 susreta, četvrtkom, u terminu od 17:30 do 19 časova.

Cena: Za studente i nezaposlene 10.500 din., za zaposlene 8.500 din.

 

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com