Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
10.09.2019.
Trajanje kursa:
od 09.30 do 14.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 3700 din

Opis kursa

 

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

OBAVEZA PREDUGOVORNOG INFORMISANJA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA značaj, rizici praksa

(5 časova obuke)

10. decembar 2019.

od 09.30 do 14.00 sati

Privredna komora Srbije

Kneza Мiloša 12, sala na međuspratu

TEME

1.Sadržina obaveze predugovornog informisanja

-          Za društvo za osiguranje(za zastupanje I za posredovanje u osiguranju)

2.Način ispunjenja obaveze predugovornog informisanja od strane društva za zastupanje/posredovanje u osiguranju

-          Principi predugovornog informisanja

-          Idealni model vs. trenutna praksa

3.Kada se smatra da obaveza predugovornog informisanja nije ispunjenja

-          Razni vidovi neispunjenja i delimičnog neispunjenja (neadekvatnog ispunjenja) obaveze predugovornog informisanja

4.Posledice neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

-          Posledice koje pogađaju društvo za osiguranje i njihov uticaj na zastupnike/posrednike

-          Posledice koje pogađaju zastupnike/posrednike

5.Praksa na tržištu osiguranja i preporuke za smanjenje rizika

-          Mesto predugovornog informisanja u procesu zaklјučenja ugovora u praksi

-          Predugovorno informisanje prilikom zaklјučenja ugovora o osiguranju elektronskim putem

-          Stavovi Narodne banke Srbije u vezi sa obavezom predugovornog informisanja

-          Iskustva društava za osiguranje, posrednika i zastupnika u osiguranju u vezi sa kontrolom Narodne banke Srbije i ispunjenjem obaveze predugovornog informisanja

-          Analiza predugovornih obaveštenja koja se koriste u praksi na tržištu osiguranja

-          Pozivanje korisnika usluge osiguranja na neispunjenje obaveze predugovornog informisanja u praksi

6.Budućnost predugovornog informisanja

-          Očekivani zakonodavni okvir

-          Značaj koji obavezi predugovornog informisanja daje regulatorni organ – Narodna banka Srbije

-          Podizanje svesti o pravima u vezi sa predugovornim informisanjem kod korisnika usluge osiguranja

-          Sudski sporovi

PREDAVAČ: dr Nenad Grujić

Obuka je namenjena:Kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.

Polaznici dobijaju:

Radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com