Napredni trening veština komunikacija, Viši asertivni trening

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
30.11.2019.
Trajanje kursa:
4 susreta od 4 časa
Vreme održavanja:
vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Online - putem interneta

CENA: od 7000 din
Cena bez popusta: 10500 din

Opis kursa

NAPREDNI TRENING IZ VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

Za sve one koji su prošli osnovni asertivni trening veština komunikacije a žele još da rade na sebi u ovom polju ili za one koji žele ubrzano da prođu osnovne tehnike i teme sa naprednog nivoa, Psihorelaks organizuje napredni trening gde se bavimo uvežbavanjem praktičnih veština sa osnovnog treninga i radimo nove  teme:

  • Rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati (komunikacija sa teškim ljudima)
  • Praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize
  • Vrste transakcija u komunikaciji
  • Emocija kao transakcija - emocionalna inteligencija u komunikaciji
  • Viđenje sveta oko sebe / definisanja socijalnih situacija
  • Ego stanja u komunikaciji, analiza egograma iz usmerenja Transakcione analize
  • Tema sa osnovnog kursa: asertivne tehnike, konflikti, tehnike izbegavanja manipulacije, tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale
  • Veštine aktivnog slušanja po Carl Rogers-u

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Postoje različiti tipovi ljudi sa kojima je teško sarađivati, a neki od njih su: Usmereni samo na kritiku, Negativisti, Baloni, Buldožeri, Neodlučni, Super prijatni i ljubazni ljudi, Tihi i hladni, osobe koje lako eksplodiraju ili su otvoreno agresivne.

Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne  odnose s drugim ljudima. Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.

Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima Transakcione analize i Racionalno – emotivno – kognitivne analize gde se dalje razrađuju teme sa bazičnog kursa iz ugla ovih teorija.

Kome je namenjen


Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 16 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, socijalno stidljivi, oni koji su skloni odlaganju ciljeva, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, oni koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama, koji burno reaguju na manji stres...

Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, tj. onoga što je Lazarus 1971. godine nazvao "emocionalna sloboda". AT je polu-strukturisana procedura koju odlikuje naglašavanje značaja sticanja i razvoja asertivnih veština kroz praksu.

Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. Brojna istraživanja govore u prilog postizanju ovih promena. Jos je Demplewolff  1974te pokazao da se self-koncept značajno menja kod članova grupe koji su prošli asertivni trening.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga - roll play, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Beograd – početak  1.12., 8.12., 15.12. i 22.12., 12:30 do 16:30., nedeljom, 4 susreta, 16 do 20 casova. Lokacija održavanje je centar Beograda, Dalmatinska.

Novi Sad –  početak 30.11., 7.12., 14.12. i 21.12.2019.,  subotom, 4 susreta, od 14:30 do 18:30 časova. Lokacija održavanja je centar Novog Sada

Skype –  8.11.2019., petkom, 8 susreta, od 18 do 19:30 časova.

Cena: za studente i nezaposlene 8.500 din., za zaposlene 10.500 din. Bivši polaznici Psihorelaksa imaju popust pa je cena 7.000 za nezaposlene, 8.000 dinara za zaposlene. 

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Ukupno trajanje treninga je 16 sati. Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga. Starost polaznika je uobičajeno od 20 do 65 godina, a dobrodošli su svi iznad 16 godina.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u držanju ovih treninga, MA poslovne psihologije, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Univerzitetu u Beogradu.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com