Napredni trening iz veština komunikacije - asertivnosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
21.09.2019.
Trajanje kursa:
4 x 4 sata
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Online - putem interneta

CENA: 5000 din

Opis kursa


Napredni trening iz veština komunikacije - asertivnosti

Učesnici koji su prošli osnovni asertivni trening veština komunikacije mogu prisustvovati Naprednom treningu asertivnosti

  • rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati
  • praktična primena veština komunikacije kroz teoriju transakcione analize
  • vrste transakcija u komunikaciji
  • emocija kao transakcija - šta su emocije kao poruke
  • viđenje sveta oko sebe / definisanja socijalnih situacija
  • zašto regujemo kako reagujemo (ego stanja u komunikaciji, analiza egograma)
  • psihološke igre (dobre i loše igre)
  • razrada tema sa osnovnog kursa: konflikti, manipulacije, kritika...

Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima transakcione analize gde se dalje razrađuju teme sa bazičnog kursa iz uglova ove teorije.

Trajanje:

ukupno 16h, 4 susreta po 4 časa.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Beograd – početak tokom septembra 2019, nedeljom 2 susreta, 12 do 17 časova. Lokacija održavanje je centar Beograda

Novi Sad –  početak tokom semptembra 2019, subotom 2 susreta, od 12 do 17 časova. Lokacija održavanja je centar Novog Sada

Skype – početak tokom septembra 2019, četvrtkom, 5 susreta, od 18 do 20 časova.

Cena:

za studente i nezaposlene 6.000 din., za zaposlene 7.000 din.

Za trening se organizuje posebno za zainteresovane i skype trening grupa.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com