Master kurs javnog nastupa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneza Miloša 4, Beograd
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
06.06.2020.
Trajanje kursa:
8x90 minuta
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 230 eur

Opis kursa

Nakon globalne krize opstaće oni koji budu vladali mnoštvom poslovnih veština. Najvažnija među njima je veština javnog nastupa i uspešne komunikacije.

 

Naša misija već 5 godina jeste da pružimo kvalitetno govorničko obrazovanje, pomognemo ljudima da uz pomoć veštine javnog nastupa unaprede poslovanje.

Cilj nam je da nakon master kursa polaznici potpuno samouvereno prezentuju, da slobodno i sigurno izražavaju stavove, da usavrše dikciju, da vešto odgovaraju na neugodna pitanja, da ovladaju osnovama pregovanja i neverbalnom komunikacijom pokažu potpuno samopouzdanje. 

 

Ako mislite da je ovo kurs za vas i nadate se da će biti opušteno i bez napora, nemojte čitati dalje. Kurs je izuzetno zahtevan i izuskuje mnogo energije, rada i upornosti.

 

Tematske celine:

 

1.  Neverbalna komunikacija (siguran i samouveren stav)

Stereotipi u tumačenju neverbalne komunikacije, facijalna eksperesija, komunikacija pogledom), neverbalni znakovi varanja i laganja. 

2. Analiza I prilagođavanje auditorijumu

Kako proceniti auditorijum i sagovornika i prilagoditi im se a ne podilaziti. Najvažnije lekcije za vladanje auditorijumom.

3. Najefektiniji načini za započinjanje govora

Cilj dobrog uvoda je da kupi pažnju auditorijuma, da ih zainteresuje i navede da slušaju sagovornika čak i ako nisu saglasni sa njegovim stavovima. 

10 najefektinijih načina za započinjanje govora

4. Precizno i jasno prenošenje informacija

Pravilno organizovanje i priprema informacija, odlike dobrog naratora, jasan i precizan stil izražavanja.

5. Asertivnost tokom javnog nastupa i asertivna komunikacija

Asertivnošću protiv pasivne agresije i agresije.

6. Taktike ubeđivanja, uveravanja i pregovaranja

Modeli ubedljivog razgovora, strategije u pregovaranju, taktike nadmetanja,kontrolisani proces dogovaranja, profilisanje u pregovorima.

7. Dikcija

Tehika disanja, tehnika glasa, artikulacija, osnovne dikcije figure i akcentološka pismenost.

8. Elevator speech

Sažeto, efektvno i samouvereno predstavljanje ideje proizvoda i usluge. Pažljivo odmeravanje svake reči i maksimalna učinkovitost.

9. Osnovne tehnike manipulacije u prodaji

 

Nakon kursa: Mesec dana nakon kursa traje period rešavanja izazova (svaki polaznik dobija spisak zadataka koje mora da ispuni) posle tog perioda organizujemo još jedan susret i javni čas.

 

Trajanje kursa: 8 x 90 minuta + jedan susret nakon perioda rešavanja izazova.

Polaznici koji uspešno pohađaju kurs dobijaju sertifikat.

Mesto: Kneza Miloša 4 ili online putem Zoom aplikacije.

 

Ko može pohađati kurs? Svi koji su uspešno završili uvodni kurs. Glavni uslov: Maksimalan nivo entuzijama

Cena:  230 evra u dinarskoj vrednosti.

  

 

Za više informacija pišite nam na email: office@centarzajavnigovor.rs

Ili nas kontaktirajte putem

 

Facebook: https://www.facebook.com/centarzajavnigovor/

Instagram: https://www.instagram.com/centarzajavnigovor/

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com