MSFI 3 Poslovne kombinacije

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
25.10.2019.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 17700 din

Opis kursa

Merdžeri i akvizicije su forme eksternog rasta preduzeća koje imaju svoje motive:

 • smanjenje troškova,
 • uvećanje prihoda,
 • povećanje tržišne moći, itd.

Ono što njih razlikuje od ostalih tekućih poslovnih aktivnosti je to da metoda sticanja zahteva upotrebu fer vrednosti na datum sticanja. Poseban MSFI 3 Poslovne kombinacije je razvijen kako bi obradio specifične situacije u poslovnim kombinacijama.

MSFI 3 utvrđuje principe i zahteve kako da sticalac u poslovnoj kombinaciji:

 • Priznaje i meri u svojim finansijskim izveštajima identifikovana stečena sredstva, identifikovane preuzete obaveze, potencijalne obaveze i učešće koje ne obezbeđuje kontrolu u stečenom entitetu,
 • Priznaje i meri gudvil nastao u poslovnoj kombinaciji ili dobitak po osnovu povoljne kupovine,
 • Određuje koje informacije se trebaju obelodaniti korisnicima finansijskih izveštaja kako bi oni mogli da evoluiraju suštinu i finansijske efekte poslovne kombinacije.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Praktična primena MSFI 3 Poslovne kombinacije.

Teme:

 • Delokrug i definicije
 • Metoda sticanja
 • Naknadno vrednovanje i računovodstveno obuhvatanje stavki iz poslovnih kombinacija
 • Kako proknjižiti poslovne kombinacije?
 • Obelodanjivanja
 • Zaključna razmatranja

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume definiciju poslovnih kombinacija;
 • Savlada korake u primeni metode sticanja;
 • Objasni kako se MSFI 3 primenjuje nakon poslovne kombinacije;
 • Oceni kvalitet obelodanjivanja.

Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com