Kurs ovlašćeni knjigovođa - akademski online

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
30.11.2020.
Trajanje kursa:
5+2 meseca gratis dostupna aplikacija 24 h ,provera naloga od strane mentora
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

30%
popust
CENA: 51100 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 73000 din
Popust važi do: 25-04-2021

Opis kursa

 

Online kurs Ovlašćeni knjigovođa - napredni akademski 19-ta. Generacija

kurs je logični nastavak kursa samostalni knjigovodja 

Cena kursa 73000,00 akcijski popusti od -30% 51100

trajanje kursa 5+2  meseca gratis 

izrada sertifikata 5000,00

 plaćanje do 5 mesečnih rata 

Moguće je raditi bilo gde na bilo kom računaru (nema ograničenja ) dostupna aplikacija  24 sata 

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava vođenje poslovne knjige u društvima sa specifičnim poslovnim promenama. Kurs potpuno obučava za odmah primenljivo znanje za posao za visokovrednovane  računovodstvene poslove  u srednjim  i velikim kompanijama. 

 

 

 

 

 

Online koncept  bez dolaska u školske učionice učite 100% od vaših kuća

Knjigovodstveni kursevi - online napravljeni su tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, a za Vas je kreiran pristup na naš sajt. Efekat je isti kao da radite ručno!

Priključi se!

Izgled kursa 

Sadržaj:

Prvi deo

Edukacija :

1 Metod; inindividualni pristup obrade 

1.1 Strukrura nastavnog dana: sadržaj

1.2 Sadržaj :lekcija-nastavna jedinica,prilozi uz lekcije test

1.2.1 Nastavna jedinica : široko obuhvatan kratak i sažeti tekst napravljen u vidu praktikuma nema ulogu da proširuje vidike 

1.2.2 Prilozi euz lekcije Široko obuhvatni tekstovi pravne prirode napravljeni tako da proširuju  potrebu za novim saznanjima  usmereni  linkovoima na tačno segmetirane i targetirane delove zakonskih propisa

1.2.3 Test; kratak i dobro targetirana kratka pitanja  na koja se očekuje odgovor 

 2. VEZBE Glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

2.1  Praktičan rad u aplikaciji vodjenje ručnog knjigovodstva virtuelna firma sa više delatnosti 

 • 2. Metod :Analitički  sveobuhvatni studiozni  pristup učenju jasno usmeren i predvidiv  
 • 2.3. Struktura nastavnog dana :

Sadržaj:vežbe,podvežbe, moduli , uputstva ,provera uradjenog 

Vežbe i podvežbe : poslovi  razdvojeni na operacje (jedinstvene zakonski predvidive celine koje se dalje nemogu deliti)povezani sa predhodnim kursom u jedinstvenu celinu jasnim razgraničenjem  ,gde je prvi , početno stanje drugog  

 Moduli 

 • Prenos početnog stanja (početni bilans),  
 • Knjigovodstveno evidentiranje maloprodaje (nabavka, prodaja, uplata pazara u blagajnu pazara),
 • Rexport u prvom postupku.  Plaćanja obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika,
 • Plaćanja i naplata ugovorima o prenosu obaveza i potraživanja cesija, asignacija, pruzimanje duga,
 • Primljeni avansi, 
 • Proizvodnja, dorada i obrada  bez klase 9,
 • Knjigovodstveno evidentiranje otkupa deviza iz banke,
 • Lizing Ugovor o nabavci opreme sa valutnom klauzulom obračun i knjiženje istih, 
 • Obračun i kontiranje zarada  i ugovora, bolovanje, PREKO 30 DANA  Ugovor o delu,(podnošenje odgovarajućih obrazaca – poreskih prijava), naplata refundacije za  bolovanje, 
 • Evidentiranje manjka i viška opreme i prodaja opreme,
 • Predzaključna knjiženja,
 • Izrada PPPDV i POPDV (NOVI OBRAZAC)
 • Obračun poreske amortizacije i njen uticaj na poreski bilans, izrada poreskog bilansa,
 • Izrada svih finan Billans sijskih izveštaja za srednja pravna lica, bilans uspeha, bilans stanja, statističke promene na kapitalu i bilans tokova gotovine.i podnošenje PDP obrasca i PDPakontacoije 
 • Analiza finansiskih izveštaja Prikaz promena kroz pripadajući MRS I MSF 
 • Izrada i podnošenje poreskih prijava 
 • izrada finansijskih izveštaja 

Predmeti:

1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )

POZNAVANJE ZAKONSKIH PROPISA IZ

2. Tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )

3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru

4. Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )

Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 5000,00 dinara.

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija).

 Knjigovodstveni kursevi - online sastoje se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Knjigovodstveni kursevi - online predstavljaju vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Provera uradjenog 

 Provere se vrše nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 1.  Prva provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 1 - 6
 2. Druga   provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 7 - 8
 3. Treća  provera nakon vežbe 9 za od -9;
 4. Četvrta  provera nakon vežbe  10 do 12;
 5. Peta  provera nakon vežbe 12 za vežbe od 13 do 16;
 6. Šesta  provera nakon vežbe 16 za vežbe od 16 do 20;
 7. Sedma provera kontrola uradjenih  finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu 

 

 

kontrolor2.gif

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com